.

Tập huấn công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng

Thứ Ba, 13/09/2016, 14:12 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 13-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Viện lịch sử Đảng-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn
Các học viên nghe truyền đạt các chuyên đề.
Nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về "Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 38 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp và lịch sử các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể trong thời kỳ mới”.
 
Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực trong công tác tham mưu, triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử cách mạng, lịch sử Đảng bộ. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và cấp ủy của các sở, ban, ngành đã thành lập Ban chỉ đạo, bố trí kinh phí và xây dựng kế hoạch triển khai, qua đó đã xuất bản được trên 100 ấn phẩm lịch sử Đảng bộ. 
 
Tuy nhiên, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng là thực sự cần thiết.
 
Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt 4 chuyên đề gồm: một số vấn đề về phương pháp luận của khoa học, lịch sử Đảng; những vấn đề mới trong nghiên cứu lịch sử Đảng; quy trình nghiên cứu, biên soạn một công trình lịch sử địa phương và về công tác sưu tầm và hệ thống hóa tư liệu trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.
 
Hương Trà