.

HĐND huyện Lệ Thủy: Tổ chức kỳ họp thứ 3

Chủ Nhật, 11/09/2016, 16:47 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 9-9, HĐND huyện Lệ Thủy (khóa XX), nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 để thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Giang và vùng phụ cận đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của Ban kinh tế-xã hội về kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 26-7-2016 của HĐND huyện về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Giang và vùng phụ cận đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 26-7-2016 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy đạt tiêu chí đô thị loại IV.
 
Theo đó, khu vực lập điều chỉnh quy hoạch thị trấn Kiến Giang và vùng phụ cận đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được xác định ranh giới phía Tây Bắc giáp ranh giới huyện Quảng Ninh và xã Hoa Thủy, Sơn Thủy (Lệ Thủy); phía Tây Nam giáp xã Kim Thủy, Trường Thủy; phía Đông Nam giáp các xã Mỹ Thủy, Dương Thủy, Tân Thủy, Hưng Thủy và Ngư Thủy Trung; phía Đông Bắc giáp biển Đông. Quy mô diện tích quy hoạch là 20.669,70ha; dân số toàn khu vực lập quy hoạch là 87.394 người. Dự kiến quy mô dự báo dân số đến năm 2020 là khoảng trên 92.000 người, diện tích xây dựng khoảng 8.000ha.
 
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND, ngày 26-7-2016, của HĐND huyện về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Giang và vùng phụ cận đến năm 2020, tầm nhìn 2030; thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND, ngày 26-7-2016, của HĐND huyện về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy đạt tiêu chí đô thị loại IV.
 
Nguyễn Hoàng