.

Tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội

Thứ Hai, 12/09/2016, 16:11 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 12-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Viện nghiên cứu dư luận xã hội-Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nghiên cứu dư luận xã hội là công việc quan trọng và cần thiết nhằm nắm bắt, tập hợp kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của nhân dân về những vấn đề, sự kiện có tính thời sự, đặc biệt là với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây chính là khâu quan trọng và cần thiết trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tham gia tập huấn, các học viên là trưởng, phó phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc; cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh sẽ được tiếp thu các chuyên đề: một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội; phương pháp nắm bắt và điều tra dư luận xã hội; định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội sẽ góp phần bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Tuyên giáo các cấp, từ đó nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, trong những năm qua, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã từng bước được nâng lên, đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần giúp cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đánh giá đúng tình hình, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân.
 
Để chất lượng công tác định hướng dư luận tiếp tục được nâng lên, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các học viên tham gia tập huấn sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm rõ nội dung các chuyên đề để áp dụng vào thực tiễn công việc, từ đó, tham mưu tốt cho cấp ủy đảng, chính quyền về công tác định hướng dư luận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị-xã hội của địa phương.
 
Hương Trà