.

UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra tình trạng lạm thu đầu năm học

Thứ Bảy, 14/10/2017, 08:53 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 11-10-2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 3615/VPUBND-VX về việc kiểm tra sự việc Báo nêu, gửi UBND thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch. 
 
 
Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh.
Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh.
Công văn nêu rõ: Ngày 10-10-2017, Báo Quảng Bình có bài viết “Lạm thu đầu năm học mới: Trên bảo, dưới không nghe” phản ánh về tình trạng lạm thu đầu năm học trên địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch.
 
Sau khi xem xét, đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo: Giao UBND thành phố Đồng Hới, UBND huyện Bố Trạch kiểm tra, xác minh thông tin Báo Quảng Bình nêu; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý sai phạm, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-10-2017.
Nội Hà