.

Một số bài học kinh nghiệm qua thực hiện Chỉ thị 03-CT/W ở Đảng bộ huyện Quảng Ninh

Thứ Tư, 22/06/2016, 10:21 [GMT+7]

(QBĐT) - 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã  được cấp ủy các cấp huyện Quảng Ninh triển khai đồng bộ, nghiêm túc theo đúng kế hoạch hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy; từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn huyện.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chủ động đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương của Bác thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị, qua đó có sự nhận xét, đánh giá mức độ thực hiện của từng cá nhân, làm căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm; mỗi cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với bản thân để rèn luyện, phấn đấu thực hiện.

Đồng thời gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định số 47-QĐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm”, Quy định số 101-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và  Chỉ thị 18, 19, 20-CT/TU của Tỉnh ủy...

Vì vậy, từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến; tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tự giác với công việc được nâng lên; tinh thần đóng góp tự phê bình và phê bình cũng thẳng thắn hơn; thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực.

Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Đặc biệt, quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, các cấp uỷ đảng đã tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, thực hiện những việc cần làm ngay đạt kết quả bước đầu sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đã giải quyết dứt điểm được nhiều vấn đề tiêu cực tồn đọng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Đến nay, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đã đi vào nền nếp, thiết thực; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao.

Từ đó ngày càng có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào học tập và làm theo tấm gương Bác trên nhiều lĩnh vực: Ủy ban MTTQ huyện triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Xoá mái tranh cho hộ nghèo”; Hội Phụ nữ với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, với các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Ống tiền tiết kiệm”; Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; ngành Giáo dục với phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện với các mô hình xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện” của Đoàn xã Trường Sơn, Võ Ninh, “Thắp sáng đường quê” của Đoàn xã Duy Ninh, “Bảo vệ cánh đồng quê hương” của Đoàn xã Lương Ninh...

Cùng với những mô hình của các tập thể là các cá nhân tiêu biểu như: ông Nguyễn Duy Viên (Phó Bí thư đảng ủy bộ phận, Chủ nhiệm HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất, xã An Ninh) có vai trò trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết khu dân cư; tổ chức sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất, sản lượng lúa; cô Bùi Thị Hoa Lý (Bí thư Chi bộ Trường tiểu học số 1 Võ Ninh) là người quản lý gương mẫu, có nhiều đóng góp trong việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; bà Nguyễn Thị Mọng (Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Xuân) đã có nhiều thành tích trong công tác lãnh đạo Hội phụ nữ xã thực hiện nhiệm vụ, phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc; ông Nguyễn Văn Thơm (trưởng thôn Lộc Long, xã Xuân Ninh) có công trong việc áp dụng mô hình trồng lúa SRI và một số cá nhân khác...

Nhìn lại quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Đảng bộ huyện Quảng Ninh rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau đây:

Một là, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, có tác dụng quyết định hiệu quả thực hiện Chỉ thị. Khi cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, trực tiếp là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự mình gương mẫu học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm, sẽ có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị một cách có hiệu quả.

Hai là, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Kiên quyết chỉ đạo giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, yếu kém kéo dài mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

Ba là, học tập và làm theo cần kết hợp xây đi đôi với chống; cổ vũ, động viên người tốt, việc tốt phải đi đôi với giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm các hiện tượng vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy ưu điểm, uốn nắn kịp thời những lệch lạc, xử lý những tổ chức, cá nhân không tự giác thực hiện.

Thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao hơn, cấp ủy các cấp huyện Quảng Ninh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao nhận thức một cách đầy đủ về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đối với sự nghiệp cách mạng.

Bên cạnh đó, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác... Từ đó tạo sức lan tỏa, góp phần đưa Chỉ thị 05-CT/TW đi vào cuộc sống.

Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh