.

Bộ Chính trị cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an

Thứ Tư, 26/08/2015, 09:00 [GMT+7]
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thực hiện chương trình công tác, ngày 25-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy Công an Trung ương đã báo cáo tóm tắt các dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo nêu rõ: 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, Đảng ủy Công an Trung ương đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nhân dân quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XI).

Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, có ý nghĩa cơ bản, chiến lược.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là những vấn đề chiến lược, sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn, âm mưu, kế hoạch chống phá của các thế lực thù địch, phản động để tham mưu với Đảng, Nhà nước có các chủ trương, quyết sách bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia.

Đảng bộ Công an tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn chiến lược, các thành phố lớn, kết hợp với việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết ổn định các vụ đình công, lãn công, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, nhất là các vụ liên quan đến tôn giáo, dân tộc, không để lan rộng, kéo dài, hình thành" điểm nóng" về an ninh, trật tự, không để kẻ địch lợi dụng kích động chống phá.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo, lãnh đạo có các giải pháp kết hợp giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Lực lượng Công an đã triệt phá được nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao và triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Công an đã điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, ma túy, thu hồi cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, lực lượng Công an đã kiến nghị với Đảng, Nhà nước các giải pháp khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, tài chính, đầu tư, ngân hàng...; khám phá nhanh các vụ trọng án giết người, cướp của được nhân dân khen ngợi, đánh giá cao.

Đảng ủy Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, công tác pháp chế, đối ngoại, hậu cần, kỹ thuật, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy Công an Trung ương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an, gương mẫu đi đầu trong việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua trong Công an Nhân dân gắn với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân đã có sức lan tỏa, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sỹ công an, công an xã, bảo vệ cơ quan xí nghiệp, bảo vệ tổ dân phố tham gia, tạo chuyển biến tích cực về công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các vị Ủy viên Bộ Chính trị, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc, đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp xác đáng, tiếp tục hoàn thiện văn kiện trình Đại hội.

Bộ Chính trị đánh giá Đảng ủy Công an Trung ương đã chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, kỹ lưỡng các Văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng các quy định tại Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Nội dung các văn kiện đã quán triệt những tư tưởng, quan điểm lớn đã được nêu trong các dự thảo Văn kiện của Trung ương trình Đại hội XII của Đảng, sát với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân. Bộ Chính trị nhất trí với những nội dung cơ bản của Dự thảo báo cáo, nhất là đánh giá về những thành tựu nổi bật cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục.

Về chủ đề Đại hội, Bộ Chính trị đề nghị tiêu đề báo cáo chính trị thể hiện tư tưởng chỉ đạo Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, toát lên được động lực, những việc cần làm, mục tiêu cần đạt được. Chủ đề cần được thể hiện ngắn gọn: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ là nòng cốt giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Chính trị đánh giá, 5 năm qua, bối cảnh diễn biến có nhiều cái mới, phức tạp, khó khăn hơn, công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt, có cố gắng lớn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để tiếp tục xây dựng phát triển đất nước đi lên, vị thế của đất nước tốt hơn.

Công an làm tốt làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất, đóng vai trò làm nòng cốt, trực tiếp phối hợp với quân đội và lực lượng để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đảng bộ Công an chú trọng công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tăng cường nguồn lực, xây dựng quy chế, đẩy mạnh công tác đối ngoại công an….

Đảng bộ Công an chú ý công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần hạn chế bớt tiêu cực; hình ảnh cán bộ chiến sỹ công an Nhân dân nhìn chung được nhân dân yêu quý. Công an đã làm tốt hơn công tác phối hợp, đặc biệt với quân đội, với các lực lượng liên quan, với các địa bàn, với các nước bạn.

Về nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, Bộ Chính trị lưu ý Đảng ủy Công an Trung ương cần đánh giá sát hơn, hết sức chủ động, luôn luôn nhạy bén, cảnh giác, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội..., gắn bó với nhân dân, cố gắng làm bài bản, nhìn tổng thể, tầm nhìn chiến lược.

Cơ bản nhất trí về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ Chính trị nhấn mạnh báo cáo cũng như trong thực tế, cần cố gắng dự báo tình hình sắp tới sát hơn, cụ thể hơn, sát sườn với nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Công an Nhân dân, theo dõi diễn biến, nắm chắc tình hình, kịp thời cập nhật tình hình, nhiều chiều, đa dạng để đề xuất, tham mưu chính xác, sẵn sàng đối phó, chủ động xây dựng các phương án, chủ động tấn công, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá một cách chủ động, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong nội địa, trên biển và ở biên giới…

Đảng bộ cần tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, gắn bó chặt chẽ mật thiết với nhân dân, tinh thông nghiệp vụ, giữ gìn hình ảnh Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Bộ Chính trị lưu ý Đảng bộ Công an cần làm tốt vai trò lực lượng nòng cốt, duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hạn chế tối đa vi phạm trật tự an toàn xã hội.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của Bộ Chính trị, ý kiến đóng góp xác đáng các bộ, ban, ngành cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương.

Đảng ủy Công an Trung ương sẽ nghiên cứu, tiếp thu để bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện, góp phần tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Công an Trung ương, góp phần vào thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo Hương Thuỷ (TTXVN/Vietnam+)