.
Kỷ niệm 67 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi "Thi đua ái quốc" (11-6-1948 - 11-6-2015):

"Phong trào thi đua yêu nước đã tác động tích cực trên tất cả mọi mặt"

Thứ Năm, 11/06/2015, 08:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động đã được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Kết quả từ việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã góp phần hết sức quan trọng việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà, đưa Quảng Bình tiến lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua Ái quốc”, phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc trao đổi với ông Mai Xuân Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh về những thành quả và định hướng mới trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng thời gian tới.

Công tác khen thưởng, tôn vinh những điển hình tiên tiến đã thúc đẩy phong trào thi đua ngày một phát triển.
Công tác khen thưởng, tôn vinh những điển hình tiên tiến đã thúc đẩy phong trào thi đua ngày một phát triển.

- P.V: Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua Ái quốc”, ông có thể khái quát với bạn đọc Báo Quảng Bình về ý nghĩa của sự kiện lịch sử này?

- Ông Mai Xuân Toàn: Cách đây 67 năm, để động viên mọi lực lượng tham gia thực hiện đường lối “Kháng chiến, kiến quốc” của Đảng nhằm đánh bại thực dân Pháp xâm lược, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Từ đó, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, góp phần giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thi đua yêu nước có ý nghĩa quan trọng và to lớn, Đảng và Nhà nước đã chính thức lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống Thi đua yêu nước. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 67 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã có sự phát triển mạnh mẽ, liên tục và rộng khắp. Từ những phong trào thi đua lớn như “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Hũ gạo kháng chiến”, “Sóng Duyên hải”, “Gió Đại phong”, “Cờ Ba nhất”... đến các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”... hiện nay, đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, động viên mọi tầng lớp nhân dân cùng thi đua. Qua các phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, tích cực và sáng tạo của con người Việt Nam.

Thực hiện lời dạy của Người, cán bộ, quân và nhân dân Quảng Bình đã ra sức thi đua sôi nổi. Nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc được cả nước biết đến. Tiêu biểu là hợp tác xã nông nghiệp Đại Phong, Hợp tác xã nghề cá Quang Phú, đó là những lá cờ đầu trong phong trào "3 nhất" toàn miền Bắc lúc bấy giờ.

Trong chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, Quảng Bình là vùng đất diễn ra chiến tranh ác liệt nhất. Trong sự khốc liệt ấy người dân Quảng Bình đã làm tròn sứ mệnh mà Tổ quốc giao phó là tuyến đầu của miền Bắc, là hậu phương trực tiếp của miền Nam.

Ngay những ngày đầu của cuộc chiến tranh, quân và dân Quảng Bình đã lập nên những chiến công vang dội. Chỉ trong vòng 150 ngày đêm chiến đấu, quân và dân tỉnh ta đã bắn rơi 100 máy bay Mỹ. Đồng thời tỉnh ta cũng đã bảo đảm giao thông thông suốt, sản xuất có hiệu quả cao. Nhân dịp này, ngày 17-7-1965, Người đã gửi thư khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh ta “Chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi”. Cuối năm 1965, Đại hội tổng kết phong trào thi đua toàn tỉnh đã phát động phong trào thi đua ''Hai giỏi" nhằm động viên toàn quân, toàn dân trong tỉnh giương cao ngọn cờ thi đua ''Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược''.

Phong trào thi đua ''Hai giỏi'' đã trở thành phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân. Mỗi đơn vị trong lực lượng vũ trang, hợp tác xã, từng gia đình, mỗi cá nhân đều có chỉ tiêu phấn đấu đạt ''Đơn vị hai giỏi'', "Chiến sĩ hai giỏi''. Và chính phong trào thi đua "Hai giỏi'' đã tiếp sức cho 40 vạn người dân Quảng Bình vượt lên đau thương mất mát, máu lửa của chiến tranh lập nên những chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng cùng với cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước.

67 năm qua, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được Đảng, Nhà nước ta phát triển và vận dụng một cách sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng. “Lời kêu gọi thi đua Ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, giải phóng đất nước, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, tiến lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước nhà trong giai đoạn hiện nay.  

- P.V: Thi đua khen thưởng có tác động rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vậy xin ông cho biết, tỉnh ta đã tổ chức chỉ đạo công tác này như thế nào để phong trào thi đua yêu nước thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh?

- Ông Mai Xuân Toàn: Trong những năm qua, việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quan tâm triển khai và tổ chức thực hiện khá tốt. Phong trào đã phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, năng động, sáng tạo, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, tinh thần quyết tâm, vượt qua khó khăn, huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương phát động, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, sâu rộng trong toàn tỉnh, bao quát được trong toàn bộ lĩnh vực đời sống xã hội. Các ngành, địa phương trong tỉnh đã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, địa phương phát động các phong trào thi đua mang tính chuyên ngành, được duy trì nhiều năm và phát huy hiệu quả thiết thực.

Với phương châm chỉ đạo “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của tỉnh được phát động thường xuyên, liên tục, mạnh mẽ và rộng khắp, được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhiều phong trào thi đua ở tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Từ đó góp phần cổ vũ các đơn vị, địa phương vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, tạo động lực thúc đẩy toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của tỉnh.

Công tác khen thưởng luôn gắn liền phong trào thi đua đã góp phần động viên, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển trên các lĩnh vực. Việc bình xét hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua bảo đảm công khai, dân chủ, đúng thành tích, kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất. Đối tượng khen thưởng được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ tập thể nhỏ đến cá nhân trực triếp lao động sản xuất và quan tâm phát hiện, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc, có sức lan tỏa lớn trong các phong trào thi đua.

Công tác tổ chức tổng kết bình xét tại các đơn vị cơ sở ngày càng đi vào nền nếp, thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn quy trình xét thi đua, khen thưởng các cấp; đánh giá đúng thực chất những phấn đấu, đóng góp của từng cá nhân, tập thể trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chỉ tính riêng trong năm 2014, toàn tỉnh đã có 68 tập thể được UBND tặng Cờ thi đua, 393 tập thể được tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 19 đơn vị được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 215 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Ngoài ra còn có 1.220 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh... Đặc biệt, trong phong trào thi đua “Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” đến nay đã có 12 xã về đích, trong đó có xã Quang Phú đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Những kết quả trên đã khẳng định được hiệu quả của việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đó đã huy động được sức mạnh tổng lực của toàn xã hội nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng.

- PV: Năm 2015 có nhiều sự kiện quan trọng, là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Xin ông cho biết công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

- Ông Mai Xuân Toàn: Hưởng ứng các sự kiện trọng đại nói trên, tỉnh ta sẽ tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, trọng tâm là phong trào thi đua "Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới", gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", bảo đảm thiết thực, hiệu quả, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015.

Cũng trong năm nay, tỉnh ta tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV. Đây được xem là sự kiện có ý nghĩa lớn nhằm mục đích tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010-2015; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020.

Bên cạnh đó, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của tỉnh. Qua đó, khơi dậy và cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

- PV: Xin cảm ơn ông.

Nhật Văn (thực hiện)