.

Đảng bộ xã Minh Hóa: Những chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tấm gương của Bác

Thứ Ba, 09/06/2015, 07:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hầu hết cán bộ, đảng viên xã Minh Hóa (huyện Minh Hóa) đều được phổ biến, quán triệt sâu sắc các nội dung của chỉ thị và áp dụng vào công việc cụ thể hàng ngày, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, Đảng bộ xã Minh Hóa đã chú trọng công tác tuyên truyền và nêu gương trong cán bộ, đảng viên với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Cụ thể, Đảng bộ xã đã triển khai việc nghiên cứu, học tập quán triệt nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 03-CT/TW đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; mở riêng 5 lớp học tập quán triệt 3 chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn thể Ban chấp hành Đảng bộ và các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Đồng thời, thường xuyên đưa các nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt của tổ chức đảng, đoàn thể... 

Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý thức tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Giống ngô PAC339 trồng thử nghiệm tại xã Minh Hóa cho năng suất, sản lượng cao.
Giống ngô PAC339 trồng thử nghiệm tại xã Minh Hóa cho năng suất, sản lượng cao.

Theo nhận xét của đồng chí Nguyễn Đình Luyện, Bí thư Đảng ủy xã Minh Hóa, sau khi được quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhìn chung cán bộ đảng viên và nhân dân đều có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, mọi người đã chú trọng tiết kiệm trong chi tiêu, nói đi đôi với làm, tích cực hơn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng, chống mọi biểu hiện tiêu cực như tham ô, tham nhũng, lãng phí. Nhờ vậy, những vấn đề tiêu cực, vi phạm đạo đức, nhất là đối với cán bộ, đảng viên đã được giải quyết, làm rõ. Đảng uỷ cũng kịp thời đôn đốc, nhắc nhở những cá nhân chưa thực hiện tốt nhiệm vụ để tiếp tục phấn đấu, khắc phục, đồng thời biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong việc làm theo Bác.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cũng cho biết thêm, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn xã đã dần đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương, cơ sở, từng tổ chức, đơn vị với quyết tâm chuyển từ “học tập” sang “làm theo”.

Nhờ sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi người, biến lời nói thành hành động đã góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương mà trọng tâm là công tác phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đảng bộ xã Minh Hóa luôn xác định việc học tập và làm theo Bác phải tập trung vào những vấn đề trọng tâm và những lĩnh vực có nhiều khó khăn, vướng mắc, có nhiều tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đời sống nhân dân để lãnh đạo, quyết tâm thực hiện. Nhờ đó, nhiều phong trào, mô hình hay, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác đã xuất hiện.

Trên mặt trận kinh tế, xã đã có nhiều nỗ lực trong công tác xóa đói, giảm nghèo; kết quả đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 35,7% (năm 2012, 2013) xuống còn 14,7% (năm 2014). Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã đưa vào ứng dụng các giống lúa, ngô, lạc mới cho năng suất, sản lượng cao; đẩy mạnh phát triển trồng rừng, trồng cây nguyên liệu. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, có nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân ở các thôn đã nêu gương hiến đất, hiến cây cối, di dời hàng rào, đóng góp công sức để làm đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi...

Có thể nói, qua 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, cấp ủy, chính quyền xã Minh Hóa đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, điều hành trên mọi lĩnh vực; cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hiện nay xã Minh Hóa vẫn đang là một trong những xã nghèo, khó khăn của tỉnh, do đó để phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ xã Minh Hóa quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác sâu rộng hơn nữa trong toàn thể nhân dân, nhằm phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, những mô hình mới, hiệu quả để góp phần phát triển kinh tế-xã hội của xã.

Lê Mai