.

Quảng Ninh: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương điển hình dân vận khéo giai đoạn 2010-2015

Thứ Ba, 09/06/2015, 07:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Huyện Quảng Ninh vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương điển hình dân vận khéo giai đoạn 2010-2015.

 

Hai đơn vị được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua.
Hai đơn vị được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua.

5 năm qua, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ và nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào hành động cách mạng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận: nền kinh tế tăng trưởng bình quân 13%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/người/năm; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Nét nổi bật là phong trào thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng phát triển ngày càng sâu rộng và được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đến nay, toàn huyện có 3.565 ha cho thu nhập từ 70 triệu đồng/ha/năm trở lên, trong đó có 380 ha cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Quảng Ninh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nhân dân đóng góp trí tuệ, công sức và tiền của để cùng với nhà nước xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trường học và các công trình công cộng khác phục vụ dân sinh; đến cuối năm 2015, xã Lương Ninh đã về đích NTM, 2 xã Vĩnh Ninh và Hàm Ninh phấn đấu về đích trong năm 2015.

Phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo phát triển khá, an sinh xã hội bảo đảm. Huyện đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học hợp lý, phục vụ việc học tập của học sinh; đội ngũ cán bộ, giáo viên được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục. Lĩnh vực an ninh-quốc phòng với các phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tổ xung kích tự quản bảo vệ trật tự ở các khu dân cư ngày càng phát triển và đi vào hoạt động nền nếp, góp phần bảo đảm  an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phong trào thi đua dân vận khéo phát triển đến tận các khu dân cư, quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, dân chủ thực sự được phát huy; đến nay, huyện Quảng Ninh đã xây dựng được nhiều mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cờ và bằng khen của UBND tỉnh. UBND huyện Quảng Ninh đã khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào dân vận khéo giai đoạn 2010-2015.

Ngọc Khang-Hoàng Quyết