.

Bố Trạch: Chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ Hai, 25/12/2017, 08:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong năm 2017, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện Bố Trạch đặc biệt quan tâm, từ đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn.

Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Huyện đã phối hợp với các ban, ngành, các địa phương tiến hành mở 12 lớp học nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn.

Trong đó, Bố Trạch đã tổ chức được 9 lớp dạy nghề nông nghiệp và 3 lớp dạy nghề phi nông nghiệp cho hơn 400 học viên, đạt 100% kế hoạch. Sau các khoá học, học viên được nâng cao kiến thức về sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn...

Đặc biệt, nhiều học viên được bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ để phục vụ tại các trung tâm du lịch, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn. Việc đa dạng hoá hình thức học tập, đào tạo linh hoạt, kịp thời đã nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo ở Bố Trạch.

Hiện nay, Bố Trạch đang tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề nông thôn, với ngành nghề mới phù hợp với điều kiện phát triển của huyện nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có của địa phương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Hồng Thắm