.

Tuyên truyền, quảng bá và hỗ trợ đường bay Đồng Hới-Chiang Mai

Thứ Năm, 09/11/2017, 09:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 6-11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã ký công văn số 2015/UBND-VX về việc tuyên truyền, quảng bá và hỗ trợ đường bay Đồng Hới-Chiang Mai, gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã. Nội dung như sau:

Để đẩy mạnh việc mở rộng các thị trường quốc tế, tăng trưởng nhanh khách du lịch quốc tế đến Quảng Bình từ Thái Lan và các du khách từ nước thứ 3 qua Thái Lan, UBND tỉnh đã hỗ trợ, phối hợp với Jetstar Pacific Airlines mở đường bay quốc tế Đồng Hới – Chiang Mai.

Đây là đường bay quốc tế đầu tiên của Quảng Bình và là đường bay trực tiếp duy nhất từ Việt Nam đến Chiang Mai cho đến thời điểm này. Nhằm tăng cường việc giới thiệu, tuyên truyền và quảng bá đường bay quốc tế Đồng Hới – Chiang Mai đến đông đảo cán bộ, nhân dân trong tỉnh đồng thời vận động cán bộ, nhân dân trong tỉnh ưu tiên, ủng hộ tham gia về đường bay Đồng Hới – Chiang Mai đạt hiệu quả tốt, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thông báo, phổ biến, cung cấp thông tin về đường bay Đồng Hới – Chiang Mai và ngược lại đến cán bộ, nhân dân trong đơn vị, địa phương được biết; đăng tải thông tin về đường bay trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân trong đơn vị quan tâm, ưu tiên và ủng hộ tham gia đường bay Đồng Hới – Chiang Mai và ngược lại trong các hoạt động thăm thân nhân, giao thương, liên kết, hợp tác đầu tư và du lịch các nơi có liên quan đến đường bay.

3. Phối hợp với các sở, đơn vị cùng ngành tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin và đẩy mạnh truyền thông về đường bay Đồng Hới – Chiang Mai.

4. Sở Du lịch chỉ đạo các khách sạn, nhà hàng, các doanh nghiệp du lịch đăng tải thông tin về đường bay trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; phối hợp vớiJetstar Pacific để cung cấp thông tin về đường bay, các sản phẩm du lịch liên quan đến đường bay nói trên cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác quảng bá và theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện.