.

Phấn đấu giải quyết việc làm cho 35.000 lao động

Thứ Sáu, 10/03/2017, 10:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 9-3, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo-giải quyết việc làm năm 2016 và kế hoạch thực hiện chương trình năm 2017. Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2016, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố môi trường biển và lũ lụt, nhưng chỉ tiêu giảm nghèo và giải quyết việc làm cơ bản đạt được mục tiêu, kế hoạch.

Về giảm nghèo: Tổng doanh số cho vay hộ nghèo đến ngày 30-11-2016 đạt 249.642 triệu đồng, với 6.600 lượt hộ nghèo vay vốn, mức cho vay bình quân 37,8 triệu đồng. Tổng doanh số cho vay hộ cận nghèo đạt 268.009 triệu đồng, với 6.972 lượt hộ cận nghèo vay vốn, mức cho vay bình quân 38,4 triệu đồng.

Các hộ, khẩu nghèo đều được cấp thẻ BHYT theo quy định với trên 80.300 thẻ; có 34.083 hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện với kinh phí trên 12.000 triệu đồng và 3.324 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề.

Theo kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, đầu năm 2016, toàn tỉnh có 34.083 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 14,42%; có 29.859 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 12,64%. Trong năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh dự ước giảm trên 2%.

Về giải quyết việc làm: Tính đến 30-10-2016, tổng nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm là 92.438 triệu đồng. Trong năm, toàn tỉnh có 2.430 lao động được tuyển dụng đi làm việc ở nước ngoài. Các trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh đã tư vấn cho hơn 23.500 lượt lao động, trong đó giới thiệu cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trên 4.500 lao động.

Đến cuối năm 2016, tại địa bàn xảy ra sự cố môi trường, tỷ lệ lao động thất nghiệp còn khoảng 11%. Tính chung bình quân toàn tỉnh, tỷ lệ thất nghiệp khoảng 2,81%, tăng khoảng 1% so với tỷ lệ thất nghiệp năm 2015 (1,7%).

Năm 2017, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh trên 2,5%, giải quyết việc làm cho 35.000 lao động, trong đó tạo thêm việc làm cho 12.000 lao động và tạo việc làm mới cho 23.000 lao động; phấn đấu liên kết cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho 3.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp bình quân chung toàn tỉnh xuống dưới 2%; phấn đấu tuyển sinh dạy nghề cho 13.980 người, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 41%...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, các sở, ban, ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm sâu rộng nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy ý chí chủ động vượt khó vươn lên thoát nghèo của người nghèo, người lao động; phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lực theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tập trung phát triển sản xuất, nhất là sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; xúc tiến đầu tư các dự án lớn để giải quyết việc làm cho lao động địa phương; tập trung chỉ đạo các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Phạm Hà