.

Bảo đảm 100% người khuyết tật trên địa bàn tỉnh được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu

Thứ Hai, 13/03/2017, 08:40 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 311/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật (NKT) năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong năm 2017, các sở, ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành khảo sát nhu cầu TGPL cho NKT để triển khai các hoạt động TGPL theo từng lĩnh vực pháp luật, dạng khuyết tật; thực hiện tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, hình thức TGPL khác phù hợp cho các dạng tật tại nơi cư trú, sinh sống của NKT; tổ chức TGPL lưu động, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL tại những xã, phường, thị trấn nơi có NKT, Hội NKT, cơ sở Bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ và tổ chức khác... khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, các sở, ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố cũng sẽ tăng cường năng lực thực hiện TGPL cho NKT thông qua việc xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ TGPL đối với đội ngũ người thực hiện TGPL, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ TGPL, trong đó chú trọng kỹ năng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NKT, nhận diện đối tượng TGPL là NKT cho người tiến hành tố tụng.

Đặc biệt, cần tập trung đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều nội dung, tập trung vào những vụ việc TGPL cho NKT; biên soạn, in ấn và phát hành miễn phí sách pháp luật bỏ túi, ấn phẩm chuyên dụng khác về quyền được TGPL, quyền, nghĩa vụ khác của NKT; kiểm tra, rà soát hoạt động sử dụng bảng tin, hộp tin về TGPL tại một số tổ chức của NKT; đồng thời lồng ghép truyền thông, phổ biến pháp luật, TGPL cho NKT với các chương trình, đề án khác về NKT trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề...

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương thực hiện TGPL cho NKT thường xuyên, đồng bộ, thiết thực, tiết kiệm, cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của NKT, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh và nhu cầu TGPL của NKT. Tăng cường năng lực, tập trung thực hiện vụ việc TGPL, trong đó chú trọng vụ việc tham gia tố tụng cho NKT; đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông để đông đảo NKT biết quyền được TGPL,  bảo đảm 100% NKT được TGPL khi có yêu cầu.

A.T