.

Quảng Ninh: Hoàn thành chi trả bồi thường sự cố môi trường biển đợt 1

Thứ Ba, 13/12/2016, 15:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện các văn bản hướng dẫn của tỉnh, UBND huyện Quảng Ninh đã nhanh chóng triển khai các thủ tục để tiến hành kịp thời việc đánh giá thiệt hại và chi trả bồi thường sự cố môi trường biển cho người dân chịu thiệt hại trên địa bàn.

Đến nay, toàn huyện đã giải ngân đợt 1 đối với 4 xã, thị trấn, gồm Quán Hàu, Vĩnh Ninh, Lương Ninh, Hải Ninh; tổng số tiền là 30.126.835.000 đồng, tương đương 50% tổng số tiền đền bù. Trong đó, đền bù cho chủ tàu 16.295.150.000 đồng; đền bù cho lao động trên tàu là 13.831.690.000 đồng.

Huyện Quảng Ninh tiếp tục hoàn thành các thủ tục chuẩn bị chi trả đợt 2 được thực hiện trên 5 xã với kinh phí gần 13 tỷ đồng.

H.Tr