.

Trên 230 người khuyết tật được vay vốn xã hội

Thứ Ba, 13/12/2016, 14:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 13-12, Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD) tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật (NKT) thông qua nâng cao năng lực của các tổ chức phi chính phủ địa phương trong việc huy động nguồn lực và thực hiện các chương trình phục hồi chức năng toàn diện dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” do cơ quan Viện trợ Ai Len (Irish Aid), thuộc Đại sứ quán Ai Len tại Hà Nội tài trợ.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh hội thảo.

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (CBR) là một chiến lược nằm trong sự phát triển cộng đồng chung về phục hồi, bình đẳng trong mọi cơ hội và hòa nhập xã hội của tất cả những NKT được thực hiện thông qua những nỗ lực kết hợp của chính NKT, gia đình và cộng đồng cũng như của ngành y tế, giáo dục, đào tạo nghề và dịch vụ xã hội.

Tại Quảng Bình, hiện có trên 45 ngàn người NKT, trong đó trên 90% NKT sống ở nông thôn, hầu hết thuộc các hộ nghèo và cận nghèo, đời sống vô cùng khó khăn. Trước thực trạng đó, AEPD đã xây dựng và thực hiện nhiều dự án khác nhau nhằm thúc đẩy, nhân rộng công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng từ năm 2010 đến nay và đã gặt hái những thành công.

Cụ thể, AEPD đã hỗ trợ vốn hạt giống để làm sinh kế cho 131 đối tượng tại 7 huyện, thị xã, thành phố; tổ chức 4 khóa tập huấn kiến thức và kỹ thuật sản xuất/kinh doanh cho 120 người; 4 khóa tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi thú y cho 119 người; kết nối, giới thiệu thành công cho 231 NKT vay vốn xã hội tổng trị giá trên 2 tỷ; tiến hành 1.783 chuyến thăm hỗ trợ đồng cảnh thông qua CLB hay các nhóm sản xuất, kinh doanh về sinh kế; thành lập 3 điểm PHCN DVCĐ ở trạm y tế xã Quảng Hải, Cảnh Hóa và Phong Hóa; kết nối, giới thiệu 38 NKT lắp chân giả, 148 NKT lắp tay chân giả và 30 người có xe lăn ở các trung tâm y tế tuyến trên....

Trong thời gian tới, AEPD Quảng Bình kiến nghị các địa phương và các đối tác tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ AEPD trong công tác hỗ trợ NKT. Đặc biệt, cơ quan viện trợ Ai Len nên tiếp tục hỗ trợ tài chính cho AEPD để phát huy và nhân rộng những kết quả đạt được đến với nhiều NKT hơn nữa...

Phạm Hà