.

Tổ chức Hội thảo phát triển Pháp (DWF) hỗ trợ xây dựng 17 căn nhà tránh bão

Chủ Nhật, 26/04/2015, 18:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong năm 2014, Tổ chức Hội thảo phát triển Pháp (DWF) đã phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện dự án Tái xây dựng cho địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Wutip và Nari (bão số 10 và số 11 năm 2013). Kết quả đã xây mới 17 căn nhà và sửa chữa, gia cố được 543 căn nhà cho các hộ gia đình có nhà bị bão tàn phá ở các huyện phía Bắc tỉnh với tổng số tiền hỗ trợ trên 3,2 tỷ đồng.

a
Nhà tránh bão ở huyện Quảng Trạch do DWF tài trợ.

Năm 2015, Tổ chức DWF tiếp tục triển khai dự án Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào môi trường xây dựng an toàn hơn tại Việt Nam. Đây là dự án do Ủy ban Châu Âu tài trợ thông qua tổ chức DWF cho 14 tỉnh của Việt Nam, trong đó có Quảng Bình, với kinh phí khoảng 354.900 Euro.

Dự án nhằm mục đích hỗ trợ thực hiện có hiệu quả Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 28-8-2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Theo đó, Sở Xây dựng Quảng Bình và Tổ chức DWF phối hợp thực hiện khảo sát và đánh giá thực trạng nhà ở vùng bão, lụt; trình diễn thiết kế, xây dựng 2 mô hình nhà ở an toàn trong vùng bão, lụt trên địa bàn tỉnh.

H.Q