.

Công an thành phố Đồng Hới kiểm tra chất lượng cảnh sát khu vực

Thứ Tư, 22/04/2015, 15:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 20-4, Công an thành phố Đồng Hới đã tổ chức khai mạc đợt kiểm tra chất lượng cảnh sát khu vực, công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự năm 2015.

Đây là hoạt động nhằm đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của đội ngũ cảnh sát khu vực, công an xây dựng phong trào và công an phụ trách xã, về năng lực công tác, trình độ nghiệp vụ, pháp luật, kiến thức xã hội, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

Kết quả kiểm tra là căn cứ giúp chỉ huy Công an các cấp tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng của lực lượng cảnh sát khu vực, công an xây dựng phong trào và công an phụ trách xã trong giai đoạn mới.

Việc tổ chức kiểm tra đánh giá được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, thống nhất theo kế hoạch của Công an tỉnh, bảo đảm khách quan, chính xác, tạo khí thế thi đua phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác năm 2015. Đồng thời, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến về người cảnh sát khu vực chính quy, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Quang Văn
(Công an tỉnh Quảng Bình)