.

Quê ta nguyện mãi theo lời Bác!

Thứ Sáu, 16/06/2017, 08:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Tháng sáu lại về tháng sáu ơi!
Nghe trong câu hát rộn lưng trời
Sáu mươi năm ấy tình chan chứa
Nhớ Bác lòng ta mãi chẳng vơi

Ảnh: M.Q
Ảnh: M.Q

Tháng sáu lại về tháng sáu ơi!
 Quê ta ơn Bác dạ ghi lời
Giặc tan, đoàn kết cùng xây dựng
 Cuộc sống ấm no thoả ý Người.

 Bác dặn đục trong phải gạn khơi  
 Toàn tâm toàn ý chẳng phai phôi
 Quê ta nguyện mãi theo lời Bác
 Di chúc từng trang mãi sáng ngời

 Hạt giống Bác ươm sớm nẩy chồi
 Sắt son tình Bác mãi khôn nguôi
 Sáu chục năm tròn lòng ghi tạc
 Dân - Đảng đồng tâm dựng cuộc đời.

6-2017 
   Nguyễn Tiến Nên