.

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Tư, 01/06/2016, 13:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 1-6, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức hội nghị liên tịch để bàn, thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Theo đó, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ diễn ra trong một ngày (24-6). Kỳ họp sẽ được nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo về cơ cấu tổ chức bộ máy của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.

Kỳ họp cũng sẽ tiến hành bầu cử các chức danh của HĐND tỉnh bao gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; quyết định số lượng thành viên và số lượng Phó Trưởng ban; bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh, bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Bầu cử các chức danh của UBND tỉnh bao gồm: Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên khác của UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp để triển khai hiệu quả các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá XVII, bảo đảm thành công.

N.M