.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Thứ Hai, 30/05/2016, 15:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 30-5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Tham dự có thành viên BCĐ Tổng điều tra cấp tỉnh; thành viên Tổ thường trực giúp việc BCĐ Tổng điều tra cấp tỉnh; giám sát viên cấp tỉnh và thành viên BCĐ; Tổ thường trực Tổng điều tra cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hôi nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Toàn cảnh hội nghị.

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được tiến hành theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi cả nước. Mục tiêu chủ yếu của cuộc Tổng điều tra là nhằm thu thập thông tin về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản để phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, kết quả thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về khu vực nông nghiệp và nông thôn.

Từ đó, làm cơ sở hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền sản xuất nông nghiệp toàn diện, xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống của dân cư nông thôn trong giai đoạn tới.

Theo đó, công tác tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 là việc hướng dẫn, trao đổi, làm rõ nội dung của phương án và các tài liệu Tổng điều tra nhằm hoàn thiện các tài liệu và thống nhất triển khai nhằm thực hiện cuộc Tổng điều tra đạt kết quả theo yêu cầu.

Tại hội nghị, các học viên được tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra và phổ biến nội dung phục vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 như: nội dung, phương pháp thu thập số liệu của các loại phiếu điều tra; các quy trình áp dụng trong Tổng điều tra như quy trình chọn mẫu, quy trình phúc tra…; cách ghi, kiểm tra, tổng hợp nhanh các phiếu và nghiệm thu, bàn giao tài liệu; giám sát, kiểm tra trong Tổng điều tra; thực tập cách phỏng vấn và cách ghi phiếu điều tra tại địa bàn…

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 diễn ra từ ngày 30-5 đến 3-6.

N.L