.

Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 12, nhiệm kỳ 2011-2016

Thứ Ba, 24/05/2016, 14:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 24-5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 12 đề tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 và bàn một số nội dung về công tác nhân sự. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 12 (khóa XIV), nhiệm kỳ 2011-2016.
Toàn cảnh hội nghị.

5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn của Hội. Phong trào “Phụ nữ Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được cụ thể hóa bằng các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với những việc làm thiết thực.

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Các cấp Hội phụ nữ đã đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Từ đó, đời sống của hội viên phụ nữ được cải thiện rõ rệt, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh từ 21,17% (năm 2011) xuống còn 14,42% (năm 2015).

Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, tập hợp thu hút phụ nữ, phát triển hội viên mang tính đột phá, sáng tạo, nhất là việc đầu tư xây dựng các mô hình thu hút phụ nữ cao tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số, công giáo ở các địa bàn khó khăn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, kế hoạch phân bổ đại biểu và lấy ý kiến về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2016-2020. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016.

Lan Chi