.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổ chức phát triển Hà Lan-SNV, giai đoạn 2016-2020

Thứ Ba, 24/05/2016, 16:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều  24-5, UBND tỉnh tổ chức làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổ chức phát triển Hà Lan-SNV về dự án "Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ/nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp" giai đoạn 2016-2020 do đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh lễ ký kết
Toàn cảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổ chức phát triển Hà Lan.

Dự án “Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ/nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” của Tổ chức phát triển Hà Lan-SNV được triển khai từ tháng 1-2016 đến tháng 12-2020 tại Kenya và Việt Nam với tổng kinh phí 6,6 triệu euro.

Tại Việt Nam, với 2 triệu euro dự án được triển khai tại 4 tỉnh là Quảng Bình, Bình Thuận, Bình Định và Ninh Thuận. Mục tiêu dài hạn của dự án là nâng cao thu nhập cho phụ nữ, tăng cơ hội để người phụ nữ có thể làm chủ kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, từ đó làm giảm sự khác biệt về giới ở các tỉnh, địa bàn dự án.

Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và Tổ chức phát triển Hà Lan nhằm xây dựng khung hợp tác với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần giảm nghèo, tăng cường bình đẳng giới, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Theo đó, trong khuôn khổ hợp tác dự án sẽ thực hiện ở các lĩnh vực, bao gồm: nông nghiệp, biến đổi khí hậu và kinh doanh nông nghiệp, giới và doanh nghiệp nữ, nước sạch và vệ sinh môi trường, năng lượng, rừng và hệ sinh thái.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí  Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và cảm ơn Tổ chức phát triển Hà Lan vì đã góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững thông qua các dự án triển khai tại Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, Tổ chức phát triển Hà Lan sẽ tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động phát triển của dự án nhằm tạo thêm việc làm và cải thiện điều kiện sống cho người dân tại Quảng Bình.

Phương Hiền