.

84.451 cử tri thành phố Đồng Hới tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Tư, 18/05/2016, 09:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo thông báo từ Ủy ban bầu cử thành phố, trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới, toàn thành phố có 84.451 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Thành phố Đồng Hới thuộc đơn vị bầu cử số 2 bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và có 2 đơn vị bầu cử số 9, 10 bầu đại biểu HĐND tỉnh. Về bầu cử đại biểu HĐND thành phố, Đồng Hới có 7 đơn vị bầu cử. Tổng số đại biểu ứng cử 52 người, cử tri sẽ lựa chọn 31 đại biểu HĐND thành phố.

Về bầu cử đại biểu HĐND xã, phường có 105 đơn vị bầu cử; số đại biểu ứng cử là 678 người;  số đại biểu được bầu 409 người.

Công tác chuẩn bị mọi mặt cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở thành phố Đồng Hới đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

T.Long