.

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI: Quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020

Thứ Tư, 09/12/2015, 19:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 9-12-2015, HĐND tỉnh khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ 16 và bước vào ngày làm việc đầu tiên. Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành kỳ họp.

>> Khai mạc kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI

>> Kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh

>> HĐND tỉnh: Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lương Ngọc Bính khẳng định: Kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh được tổ chức sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với nhiều nội dung quan trọng được dư luận và nhân dân rất quan tâm.

Năm 2015, mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều diễn biến bất lợi, tỉnh ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát đúng, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tinh thần chủ động của các cấp, ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và quyết tâm khắc phục khó khăn của các tầng lớp nhân dân nên kinh tế-xã hội tỉnh nhà vẫn đạt kết quả khá trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn một cách tổng thể, kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2015 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và giá trị sản xuất dịch vụ không đạt kế hoạch đề ra; một số chỉ tiêu tuy tăng trưởng nhưng còn thấp; tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; hiệu quả và sức cạnh của nền kinh tế chưa cao, quy mô còn nhỏ; sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; nợ đọng thuế một số doanh nghiệp còn cao… Đây là những vấn đề lớn đòi hỏi HĐND tỉnh phải tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ, tìm nguyên nhân để có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của HĐND tỉnh.

Năm 2015, HĐND tỉnh đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; cơ bản ban hành các nghị quyết và triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát theo đúng chương trình đề ra. Hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được nâng lên thông qua việc nâng cao chất lượng kỳ họp, chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và từng cá nhân đại biểu HĐND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan và hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 theo chương trình, kế hoạch của HĐND tỉnh đề ra. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, HĐND tỉnh đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện...

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tình hình kinh tế-xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, năm 2015, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. 15/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá; nông nghiệp được mùa; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt; du lịch có bước phát triển vượt bậc với gần 2,9 triệu lượt khách; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được chú trọng đầu tư; thu ngân sách tăng cao với 2.650 tỷ đồng (kế hoạch 2.500 tỷ đồng); lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 cho thấy: Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế-xã hội tỉnh ta đã có nhiều khởi sắc, cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,5%, là mức tăng trưởng khá trong điều kiện suy giảm kinh tế toàn cầu; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng ổn định; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng với 28 xã về đích nông thôn mới, đạt 20,6% (kế hoạch 20%); công nghiệp từng bước phát triển, giữ vai trò là ngành kinh tế trọng điểm; mạng lưới cơ sở dịch vụ, hệ thống phân phối hàng hóa ngày càng mở rộng; du lịch có bước đột phá mạnh mẽ; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện và ngày càng hấp dẫn...

Báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và 5 năm 2016-2020 gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban HĐND tỉnh,Tòa án nhân dân, Viện KSND tỉnh và các tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo một số nghị quyết.

Theo chương trình kỳ họp, ngày 10-12, HĐND tỉnh tiến hành phiên thảo luận tại hội trường; xem xét, thảo luận và thông qua một số nghị quyết. Ngày 11-12, vào buổi sáng sẽ diễn ra phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn; buổi chiều, đại diện các cơ quan trình các dự thảo nghị quyết, HĐND tỉnh tiến hành thảo luận và thông qua.

Ngọc Mai