.

Dự án Khu vực PN-KB: Xây dựng kế hoạch năm 2016

Thứ Ba, 08/12/2015, 21:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 8-12-2015, dự án Khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng (PN-KB) tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động năm 2015, xây dựng kế hoạch năm 2016 và họp Ban Chỉ đạo dự án. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban  Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo và Ban quản lý dự án Khu vực PN-KB; cố vấn trưởng Văn phòng GIZ, AHT của dự án.

Đồng chí TRẦN VĂN TUÂN, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Thời gian qua, Dự án đã góp phần tăng cường hỗ trợ năng lực quản lý của Vườn quốc gia (VQG) PN-KB, đặc biệt là đóng góp vào sự kiện Vườn được UNESCO công nhận tiêu chí Di sản thế giới về đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, Dự án đã hỗ trợ VQG thiết kế xây dựng vị trí và xây dựng các bảng chỉ dẫn, biển báo, sơ đồ; quy hoạch vùng đệm; mở rộng VQG và hợp tác liên biên giới với nhiều hoạt động như in ấn tờ rơi, áp phích bằng tiếng Việt, tiếng Lào để tuyên truyền trong cộng đồng về việc bảo tồn loài chuột đá, chia sẻ kinh nghiệm trồng rừng, quản lý rừng cộng đồng; cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Dự án cũng tổ chức thành công lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông và diễn giải môi trường; đào tạo kiến thức cơ bản cho kiểm lâm viên của VQG. Năm 2015, mặc dù còn gặp một số khó khăn, nhưng dự án đã tiếp tục hoạt động có hiệu quả, góp phần quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới VQG PN-KB và phát triển kinh tế-xã hội các xã vùng đệm.

Công tác lâm sinh và quản lý rừng cộng đồng cũng được Ban Chỉ đạo quản lý, thực hiện nghiêm túc. Năm 2015, kế hoạch trồng rừng mới và khoanh nuôi tái sinh rừng của dự án là 984ha (riêng trồng mới là 644ha), tập trung trên địa bàn huyện Minh Hóa. Đến nay, các hộ gia đình đã thực hiện được 674,24ha, đạt 68,5% kế hoạch, số diện tích còn lại đang được chỉ đạo, đôn đốc thực hiện để hoàn thành trong năm 2015.

Trong năm, 10 cộng đồng dân cư đã hoàn thành việc thiết kế, lập hồ sơ giao rừng trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt; 3 cộng đồng đang triển khai thiết kế hiện trường. Ngoài ra, Dự án đã đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cộng đồng; hướng dẫn cộng đồng xây dựng quy ước, quy chế quản lý rừng, lập kế hoạch quản lý rừng 5 năm và hàng năm trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Vấn đề cải thiện sinh kế cho người dân các xã vùng đệm cũng được Hợp phần GIZ triển khai với nhiều mô hình sinh kế mang lại hiệu quả kinh tế cao như: trồng nấm, nông lâm kết hợp, chăn nuôi gà, nuôi ong lấy mật, mây tre đan, góp phần ổn định cuộc sống và thu nhập cho người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2016 là năm kết thúc dự án, do đó các nội dung hoạt động sẽ được xây dựng, đề xuất trên cơ sở cân nhắc, tính toán kỹ để bảo đảm tính khả thi và bền vững. Với những yêu cầu đó, kế hoạch năm 2016 của dự án chủ yếu rà soát những hoạt động năm 2015 chưa hoàn thành và có khả năng tiếp tục thực hiện, đồng thời chỉ đề xuất những nhiệm mới thực sự cần thiết…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân đánh giá cao những kết quả đạt được của Dự án PN- KB  thời gian qua, đồng thời chỉ đạo một số việc cần làm ngay như: công tác giải phóng mặt bằng ở Minh Hóa giao cho UBND huyện Minh Hóa giải quyết, chậm nhất đến ngày 20-12 phải hoàn thành; đề nghị Sở Nông nghiệp-PTNT quan tâm tạo điều kiện cho dự án trong việc cung cấp cây giống để hoàn thành kế hoạch trồng rừng; các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện để dự án hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ kết thúc dự án vào cuối năm 2016…

Lê Mai