.

Huy động trí tuệ nhân dân góp ý kiến vào Bộ luật Hình sự sửa đổi

Thứ Năm, 16/07/2015, 14:07 [GMT+7]

Chiều tối 15-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Lễ công bố. (Nguồn: baochinhphu.vn)
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Lễ công bố. (Nguồn: baochinhphu.vn)

Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nêu rõ mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp để Bộ luật Hình sự đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được tổ chức với hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, khoa học, công khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác và nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 15-7 và kết thúc vào ngày 14-9. Đối tượng lấy ý kiến bao gồm các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Nội dung lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), tập trung vào các vấn đề trọng tâm do Chính phủ xác định. Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được đăng Báo Nhân Dân, Báo Đại biểu Nhân dân, Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp.

Các hình thức lấy ý kiến nhân dân gồm góp ý trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; các hình thức phù hợp khác.

Ý kiến của nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được gửi đến cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 5 của Nghị quyết này hoặc gửi đến Bộ Tư pháp theo địa chỉ số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc theo hộp thư điện tử boluathinhsu@moj.gov.vn.

Quyết định 1076/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nêu rõ nội dung lấy ý kiến nhân dân bao gồm toàn bộ dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trọng tâm là những vấn đề như trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội; quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp; quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân; chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn...

Quyết định nêu rõ các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm báo cáo cho Bộ Tư pháp về quá trình tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trước ngày 23-9.

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là lần sửa đổi lớn với mục đích phát huy hơn nữa vai trò của Bộ luật Hình sự với tư cách là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong điều kiện mới; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng...

Xuất phát từ vai trò, tầm quan trọng và ảnh hưởng của Bộ luật tới đời sống xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị việc triển khai Nghị quyết số 972 và Quyết định 1076/QĐ-TTg của Thủ tướng cần đảm bảo chất lượng, tiến độ, công khai, minh bạch, tiết kiệm, đặc biệt cần huy động được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ cần phối hợp, triển khai thực hiện tốt trong đợt tổ chức lấy ý kiến nhân dân lần này. Trong đó , các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các địa phương nghiêm túc triển khai Nghị quyết số 972 và Quyết định 1076/QĐ-TTg.

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cần có kế hoạch lấy ý kiến rộng rãi trong toàn ngành; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có kế hoạch triển khai lấy ý kiến trong hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu sự vào cuộc tích cực của Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong lần lấy ý kiến nhân dân này. Các cơ quan thông tấn báo chí cần dành thời lượng thích hợp để truyền tải một cách đa dạng, phong phú, giúp người dân có được đầy đủ thông tin, đặc biệt là những điểm mới, mang tính tiến bộ trong lần sửa đổi này.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các cơ quan được giao nhiệm vụ tổng hợp phải tổng hợp nghiêm túc, đầy đủ, chính xác, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Theo Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)