.

Triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Thứ Sáu, 12/09/2014, 14:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 12-9, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 67//2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Toàn cảnh hội nghị.

Nghị định 67/2014/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 67) được Chính phủ ban hành ngày 7-7-2014 về một số chính sách phát triển thủy sản chính thức có hiệu lực từ ngày 25-8-2014 và thời gian thực hiện đến hết ngày 31-12-2016.

Theo đó, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở NN và PTNT, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo tổng hợp các nội dung thực hiện Nghị định 67 và các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của các Bộ, ngành.

Cụ thể, Nghị định 67 gồm chính sách đầu tư; tín dụng; bảo hiểm; thuế và một số chính sách khác, trong đó các đại biểu đã được phổ biến một số nội dung chính về các cơ chế hỗ trợ cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện; Thông tư số 22/2014/TT- NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng; Thông tư số 114//2014/TT-BTC hướng dẫn cấp bù lãi suất; Thông tư số 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm; Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn một số vấn đề về Tài chính đối với các doanh nghiệp trong tỉnh; Thông tư số 25/2014-TT-BNNPTNT quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá; Thông tư số 26/2014/TT-BNNPTNT quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá; Thông tư số 27/2014/TT-BNNPTNT quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép.

Ngay sau khi Nghị định số 67 được ban hành, Sở NN và PTNT đã chủ động ban hành văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường nghề cá tăng cường tuyên truyền Nghị định và cho ngư dân đăng ký nhu cầu vay vốn. Đến nay, hầu hết ngư dân trong tỉnh đã nắm bắt được các nội dung của chính sách và các cơ quan chức năng đã tổng hợp sơ bộ nhu cầu vay vốn của người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận và thống nhất một số nội dung liên quan trực tiếp đến ngư dân như: phương án sản xuất kinh doanh, quy trình thực hiện vay vốn; điều kiện vay vốn và các tiêu chí ưu tiên; sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các sở, ngành chức năng liên quan... nhằm kịp thời triển khai Nghị định 67 có hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân đã đánh giá cao sự chuẩn bị của một số sở, ngành để hội nghị được triển khai sớm và chu đáo, đồng thời lưu ý về những vấn đề sau: cần nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh và tổ thẩm định trên cơ sở tham mưu của các đơn vị liên quan để triển khai Nghị định 67; các huyện, thành phố, thị xã tích cực triển khai Nghị định 67 về tận các xã, phường vùng biển để ngư dân tiếp cận, nắm bắt và hiểu rõ mọi thông tin của Nghị định theo phương châm “đưa Nghị định vào cuộc sống”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Nghị định 67; Sở NN và PTNT chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương vùng biển để cụ thể hóa các nội dung Nghị định 67 thành cẩm nang hướng dẫn ngư dân nhằm tạo điều kiện giúp ngư dân thực hiện có hiệu quả; các địa phương chỉ đạo các xã, phường tiếp tục rà soát và đăng ký mới danh sách ngư dân tham gia phát triển thủy sản theo Nghị định 67…

N.L