.

'Nóng' chuyện lạm thu đầu năm học

Thứ Năm, 12/10/2017, 18:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngay từ đầu năm học 2017-2018, vấn đề lạm thu đã được các cấp, bộ, ngành từ Trung ương đến cơ sở quan tâm, có ý kiến chỉ đạo sát sao.

Đặc biệt, ở Quảng Bình, vấn đề này đã được Sở Giáo dục - Đào tạo đề nghị triển khai thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng thu một số khoản không đúng quy định, gây khó khăn cho học sinh, phụ huynh học sinh, nhất là trong điều kiện tỉnh ta vừa bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 10 gây ra.

Tuy nhiên, việc thực hiện tại một số cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh vẫn không nghiêm. Câu chuyện lạm thu đầu năm học ở các trường đang trở nên “nóng” hơn bao giờ hết... Gánh nặng các khoản thu đầu năm học đổ lên đầu các phụ huynh, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh mờ nhạt, hoạt động hình thức. Thậm chí có nơi trở thành “cánh tay” nối dài, đại diện ý chí của các hiệu trưởng (?!).

Do đó, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của ngành Giáo dục-Đào tạo và các cơ quan chức năng... chấn chỉnh tình trạng lạm thu, nhằm trả lại sự trong sạch, nghiêm minh cho môi trường giáo dục, giảm gánh nặng không cần thiết cho phụ huynh học sinh.

Báo Quảng Bình điện tử