.

'Ít em mong vào sư phạm, ai sẽ thay thầy lúc mấy mươi?'

Thứ Năm, 12/10/2017, 16:21 [GMT+7]

"Người lười lao động chắc chắn không làm việc gì thành công"; "Hãy trung thực đừng dối trá, hãy vị tha đừng vị kỷ"... Dù về cõi vĩnh hằng, những dặn dò rút ruột của PGS-TS Văn Như Cương sẽ mãi trong lòng nhiều thế hệ học trò.

Theo Vĩnh Hà - Nam Trần (Tuổi trẻ)