.

Đảng bộ phường Ba Đồn: Nỗ lực học tập và làm theo Bác

Thứ Bảy, 07/10/2017, 14:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhờ nỗ lực đưa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, có sức lan toả mạnh mẽ, góp phần nêu cao ý thức, trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật của mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường Ba Đồn (thị xã Ba Đồn).

Đảng bộ phường Ba Đồn hiện có trên 670 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ. Nhằm đưa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống, Đảng bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của chỉ thị thông qua nhiều hình thức phong phú và đa dạng.

Đảng uỷ đã lồng ghép các nội dung của chỉ thị vào nghị quyết Đảng bộ hàng tháng, hàng quý để tuyên truyền cho cán bộ đảng viên, trong đó chú trọng các chuyên đề gắn với đạo đức, tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và địa phương.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ, Bí thư Đảng uỷ phường Ba Đồn cho biết thêm: Hàng năm, Đảng bộ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện các tiêu chí ở mỗi chi bộ và từng cán bộ, đảng viên. Trong các tiêu chí đạo đức, mỗi chi bộ và đảng viên trên địa bàn phường đều tự xác định rõ vai trò trách nhiệm của bản thân đối với công việc và mối quan hệ với quần chúng nhân dân, từ đó biết lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Điều này thể hiện rõ qua các buổi tiếp dân của phường. Trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên đều tích cực, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; cụ thể như tự khắc phục những hạn chế, biểu hiện vi phạm về đạo đức, không để quần chúng chê trách hoặc có những dư luận không tốt.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường đều hăng hái đăng ký các phần việc “làm theo Bác” và nghiêm túc thực hiện các nội dung mình lựa chọn gắn với từng lĩnh vực công tác như: chấn chỉnh tác phong và lề lối làm việc, thực hiện tốt chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, phát huy tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm để thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống...

Nhờ thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn phường Ba Đồn đã thấm nhuần và nhận thức sâu sắc, rõ ràng về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác. Ý thức tu dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ nét, người dân tích cực hơn trong phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đời sống mới.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang dần trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn phường. Đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, phong trào thi đua của cấp trên phát động.

Cùng với làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực, Đảng bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trên địa bàn. Công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được phường thực hiện nghiêm túc. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng chuyển biến theo hướng thân thiện và tích cực, tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Để lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội có hiệu quả sát thực, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, trước khi ra nghị quyết, lập các kế hoạch, chương trình, Đảng uỷ, UBND phường đều tổ chức bàn bạc, thống nhất, đưa ra trưng cầu ý kiến của nhân dân.

Điều này không chỉ tạo nên sự đoàn kết nhất trí giữa Đảng bộ và nhân dân trong phường mà còn khai thác, phát huy được khả năng, trí tuệ của mỗi cá nhân trong cộng đồng,  khuyến khích các thành phần kinh tế có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế-xã hội trong những năm qua.

Hiền Chi