.
Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28-8-1945 – 28-8-2016):

Ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà

Thứ Hai, 22/08/2016, 22:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ khi ra đời đến nay, lịch sử ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử dân tộc, với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, ngành Thông tin và Truyền thông đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nhiều năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã không ngừng lớn mạnh và có những bước phát triển vững chắc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Khai trương Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình
Khai trương Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình

Ngày 28-8-1945, Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập các bộ, ngành, trong đó có Bộ Thông tin - Tuyên truyền và Bộ Giao thông công chính bao gồm nội hàm của Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay. Hoạt động của Ngành Thông tin và Truyền thông lúc bấy giờ có chức năng làm công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động nhân dân kháng chiến cứu quốc.

Từ chính những ý nghĩa đó mà ngày 19-2-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định lấy ngày 28-8 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nhằm giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thông tin và Truyền Thông Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 8-2007, Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Bộ Bưu chính-Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hóa-Thông tin. Lịch sử ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam thực sự bước sang một trang mới, nhiều tự hào nhưng cũng lắm thử thách. Việc thành lập Bộ Thông tin và Truyền thông thể hiện tư duy mới trong quản lý đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý hành chính, tăng tính trách nhiệm, hiệu quả quản lý phù hợp với xu thế phát triển và hội tụ giữa nội dung thông tin và hạ tầng truyền thông hiện đại của thế giới.

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình được thành lập từ tháng 3-2008, với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: Báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình, thông tin đối ngoại, bản tin thông tấn, thông tin cơ sở, hạ tầng thông tin truyền thông, quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Bình đã có sự phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng. Trong đó, phải kể đến sự phát triển nhanh, mạnh và năng động của ngành Thông tin và Truyền thông trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật. Ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rút ngắn khoảng cách thụ hưởng thông tin giữa các vùng, miền, giảm nghèo thông tin cho mọi tầng lớp nhân dân.

Khai trương phát sóng quảng bá chương trình QBTV trên vệ tinh Vinasat 1.
Khai trương phát sóng quảng bá chương trình QBTV trên vệ tinh Vinasat 1.

Những năm qua, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở đã ngày càng phát huy hiệu quả. Nhiều quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và tổ chức thực hiện đã góp phần thúc đẩy ngành Thông tin và Truyền thông pháp triển. Việc thực thi pháp luật được quan tâm, chú trọng nên đã xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, nhạy cảm, như: thông tin trên mạng, xử lý các vấn đề báo chí nêu ra, tin nhắn rác,... Mạng lưới thông tin tuyên truyền ngày càng phát huy hiệu quả, những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã kịp thời đến được với người dân.

Đến nay, 149/159 xã, phường có báo đến trong ngày; sóng truyền hình Quảng Bình đã được đưa lên Vinasat 1. Báo Quảng Bình đã tăng trang, tăng số, báo Quảng Bình điện tử đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và đi vào hoạt động hiệu quả. Hệ thống truyền thanh, truyền hình cấp huyện, cấp xã, bản tin, trang thông tin điện tử tổng hợp ngày càng được hiện đại hóa, góp phần quan trọng vào công tác thông tin tuyên truyền.

Hạ tầng viễn thông ngày càng hiện đại, đồng bộ từ thành thị đến nông thôn, miền núi, chất lượng dịch vụ được nâng lên. Hệ thống thông tin di động và internet băng thông rộng đã phủ đến khu vực trung tâm của 100% xã, phường, thị trấn. Có 91% số xã đạt tiêu chí thông tin truyền thông về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2015. Mạng lưới bưu chính, chuyển phát nhanh ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng hóa dịch vụ, mở rộng mạng lưới phục vụ đến vùng sâu, vùng xa. Công nghệ thông tin được đầu tư, ứng dụng rộng rãi, hiệu quả trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội, đóng góp tích cực cho công tác cải cách hành chính.

Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư, xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy cải cách hành chính, hiện đại hóa công sở, góp phần giúp các ngành phát triển. Các doanh nghiệp trong ngành được hỗ trợ cơ chế chính sách, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, duy trì tốc độ phát triển hằng năm đạt trên 10%, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Bình sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông, nhằm tăng cường đưa thông tin về cơ sở, giảm bớt khoảng cách hưởng thụ và sử dụng dịch vụ thông tin và truyền thông giữa các vùng, miền; Triển khai phát triển, hiện đại hóa hạ tầng bưu chính, viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc, nhất là các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tập trung hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền, quản lý báo chí, xuất bản; nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cơ quan báo chí tham quan Hội báo Xuân 2016.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cơ quan báo chí tham quan Hội báo Xuân 2016.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh nhà là thông tin nhanh, chính xác các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; quản lý chặt chẽ thông tin trên mạng, tin nhắc rác; đẩy nhanh lộ trình số hóa truyền hình; tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng bưu chính viễn thông, đưa 3G, 4G, internet băng rộng đến vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, tin học hóa các dịch vụ hành chính công cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng thành công chính quyền điện tử.

Có thể khẳng định rằng, trong sự phát triển không ngừng của Quảng Bình hôm nay có sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh nhà. Qua những trang viết, kênh truyền hình hay mạng lưới viễn thông, hình ảnh một quê hương Quảng Bình phong cảnh hữu tình và giàu truyền thống cách mạng đã đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Phát huy những kết quả đã gặt hái được, ngành Thông tin và Truyền thông sẽ ra sức phấn đấu, chủ động, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và nhân dân Quảng Bình, bồi đắp thêm truyền thống tốt đẹp của ngành Thông tin và Truyền thông, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.

Hoàng Việt Hùng
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông