.

"Một nhiệm kỳ mới hứa hẹn chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm cao trước nhân dân" (*)

Thứ Sáu, 24/06/2016, 20:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

>> Kỳ họp thứ nhất, HĐND khóa XVII: Quyết định công tác nhân sự và các nội dung quan trọng

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu bế mạc kỳ họp
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời,

Thưa tất cả các đồng chí,
 
Qua một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khoá XVII đã thành công tốt đẹp.
 
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét và quyết định nhiều vấn đề hết sức quan trọng, mở đầu cho cả nhiệm kỳ: HĐND tỉnh đã nghe Uỷ ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII và kết quả xác nhận tư cách của 50 vị đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết, thống nhất cao, HĐND tỉnh đã bầu đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh khoá XVII; bầu lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, nhằm xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thể hiện tính liên tục, kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới và nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.
 
HĐND tỉnh cũng đã nghe Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; xem xét Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh khoá XVI về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nghe giới thiệu những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương cấp tỉnh; xem xét Tờ trình, Đề án và thông qua Nghị quyết về thành lập Sở Du lịch; thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 và Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
HĐND tỉnh trân trọng ghi nhận ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVII nhận trọng trách mà HĐND tỉnh giao phó. HĐND tỉnh tin tưởng và mong muốn rằng, các vị vừa được tín nhiệm bầu giữ các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ khoá mới sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và trách nhiệm của mình trước HĐND, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh.
 
Thưa các vị đại biểu,
 
HĐND tỉnh khoá XVII đảm nhận trọng trách vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đang khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết của HĐND tỉnh khoá XVI về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song, chúng ta đã nỗ lực phấn đấu quyết tâm rất cao, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Kinh tế của tỉnh ổn định và tiếp tục phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp và ngày càng phát huy hiệu quả. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường; cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ.
 
Tuy vậy, so với cả nước, tỉnh ta vẫn còn nhiều khó khăn; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; thu hút đầu tư còn hạn chế; nhiều nguồn lực chưa được khai thác và phát huy có hiệu quả; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt. Đời sống, việc làm, thu nhập của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh ta xảy ra sự cố môi trường biển gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.
 
Để sớm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế nêu trên, trọng trách đó đặt ra cho HĐND tỉnh khoá XVII là rất nặng nề. Đòi hỏi HĐND, Thường trực HĐND, UBND và các ban của HĐND tỉnh phải tích cực đổi mới phương thức và lề lối làm việc, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy bằng các nghị quyết của HĐND tỉnh phù hợp với thực tiễn và đáp ứng sự mong đợi của cử tri trong tỉnh; từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch năm 2016, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2021.
 
Để hoàn thành nhiệm vụ to lớn đó, tôi đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
 
Thứ nhất, ngay sau kỳ họp này, Thường trực HĐND, UBND và các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phải nhanh chóng ổn định về tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; khẩn trương rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. UBND tỉnh sớm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Đề án thành lập Sở Du lịch đã được HĐND tỉnh thông qua, bảo đảm cho Sở Du lịch sớm ổn định tổ chức bộ máy và đi vào hoạt động có chất lượng và hiệu quả.
 
Thứ hai, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, TAND, Viện KSND tỉnh và các cơ quan trong bộ máy chính quyền để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Ðồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà HĐND tỉnh đề ra.
 
Thứ ba, phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND để nâng cao chất lượng các kỳ họp và hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải không ngừng vươn lên về trí tuệ, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật, nắm rõ quyền hạn và trách nhiệm của mình, luôn tu dưỡng đạo đức, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện lời hứa của mình trước cử tri; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân một cách kịp thời nhất; động viên nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới.
 
Thứ tư, để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh (kỳ họp thường kỳ) tổ chức vào cuối tháng 7-2016, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các ngành và địa phương tập trung triển khai tích cực, đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
 
Trong đó, quan trọng là phải tập trung cao cho việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả các dự án đã có chủ trương đầu tư; đẩy mạnh phát triển sản xuất, khắc phục có hiệu quả sự cố môi trường biển, chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phát huy tốt vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc mà thực tiễn đặt ra. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương.
 
Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, 
Thưa tất cả các đồng chí,
 
Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Thành công của kỳ họp là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo điều kiện và tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ mới có nhiều hứa hẹn về sự năng động, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm cao trước nhân dân. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các vị khách mời và các đại biểu đã đến dự kỳ họp; cảm ơn tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sự đóng góp tích cực của các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh.
 
Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri; cảm ơn sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí của Trung ương và tỉnh, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.
 
HĐND tỉnh kêu gọi cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang trong tỉnh hãy phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống quê hương “Hai giỏi” trong thời kỳ mới, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020. Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XVII.
 
Xin chúc sức khoẻ và cám ơn các vị đại biểu, các vị khách mời và tất cả các đồng chí.
 
-----------------------------------
(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt