.

Báo chí phải là nơi tập hợp quần chúng, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội (*)

Thứ Ba, 21/06/2016, 09:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương và phóng viên báo Trung ương đóng trên địa bàn nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

>> Thường trực Tỉnh ủy: Gặp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa các anh, chị, em phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn,

Hôm nay, trong ngày vui kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, biên tập viên, anh chị em phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh và báo chí Trung ương đóng trên địa bàn lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và xin chia sẻ niềm vui với các đồng chí. Chúc buổi gặp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Cách đây 91 năm, ngày 21-6-1925, Báo Thanh Niên, tờ báo cách mạng đầu tiên ở nước ta chính thức ra đời, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó đến nay, báo chí nước ta không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Cùng với sự lớn mạnh của báo chí cả nước, những năm qua, báo chí Quảng Bình đã không ngừng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt.

Toàn tỉnh hiện có 8 cơ quan báo chí, ngoài ra, có 2 cơ quan đại diện báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh là Phân xã Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập; có 16 phóng viên thường trú các báo, 16 phóng viên có thông báo của cơ quan báo chí cử đến hoạt động trên địa bàn và 4 cộng tác viên có văn bản giới thiệu của cơ quan báo chí.

Điều đáng ghi nhận là, đội ngũ những người làm báo ngày càng trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác tốt; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, nỗ lực phấn đấu, miệt mài lao động sáng tạo, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương.

Chất lượng thông tin ngày càng được nâng cao, nội dung phong phú, đa dạng và bảo đảm tính thời sự, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các cơ quan báo chí đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh và của Trung ương đã có sự đoàn kết thống nhất, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, đưa tin nhanh nhạy, phản ánh phong phú các diễn biến đời sống chính trị, kinh tế - xã hội; tích cực tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời, coi trọng việc phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội tỉnh nhà.

Thông qua báo chí và những người làm báo, nhân dân trong tỉnh đã được tham gia và đóng góp ý kiến, nguyện vọng, nhất là các vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng,... Qua đó, đã tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Thưa các đồng chí,

Thời gian qua, tỉnh ta luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, phải hứng chịu hậu quả nặng nề của thiên tai; gần đây nhất là sự cố môi trường biển nghiêm trọng dẫn đến tình trạng cá biển chết bất thường với số lượng lớn gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Lợi dụng tình hình đó, một số đối tượng xấu đã kích động, xúi giục và lôi kéo một số người dân tụ tập trái phép và có những hành động phá rối, gây cản trở giao thông, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Cùng thời điểm đó, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tích cực chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cùng với sự vào cuộc tích cực của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh và báo chí Trung ương đóng trên địa bàn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường tuyên truyền, góp phần quan trọng trong việc định hướng nhận thức, tư tưởng và hành động, ổn định dư luận nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Toàn tỉnh bước vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 với một khí thế và quyết tâm cao, đã thực hiện thành công cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt gần 99%, đứng trong tốp dẫn đầu của cả nước. Báo chí Quảng Bình và các cơ quan, phóng viên báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã thực sự là lực lượng quan trọng tham gia quản lý xã hội; là diễn đàn của nhân dân, là phương tiện để người dân thực hiện quyền làm chủ, trở thành cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân trong tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin biểu dương và cảm ơn những đóng góp tích cực, có hiệu quả của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà và các cơ quan, phóng viên báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí,

Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm nay đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đẩy mạnh tuyên truyền việc đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Tình hình trong nước, trong tỉnh bên cạnh những thuận lợi vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Trước tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra cho công tác tư tưởng - văn hóa nói chung, báo chí nói riêng những trọng trách hết sức vẻ vang, nhưng cũng rất nặng nề. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, Kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khoá XI) về Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2020 đặc biệt nhấn mạnh: Báo chí phải góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân; góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng,...

Để phát huy tốt vai trò, sức mạnh to lớn của báo chí trong giai đoạn mới, tôi xin lưu ý một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí, phóng viên báo Trung ương đóng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương; phát hiện, cổ vũ, động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tham gia tích cực và có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phê phán những tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái, đấu tranh chống lại những quan điểm, tư tưởng thù địch của các thế lực phản động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền làm nổi bật những thành tựu to lớn của đất nước và của tỉnh sau 30 năm đổi mới. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của tỉnh về thu hút đầu tư, nhất là các dự án lớn có tính động lực cho sự phát triển; các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là thế mạnh về du lịch, các giá trị văn hoá đặc sắc ở các vùng miền.

Công tác tuyên truyền phải được thực hiện bằng hình thức phong phú, với mục tiêu tuyên truyền không chỉ dừng lại ở nhận thức mà phải chuyển hóa thành hành động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, chung tay quyết tâm thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Thứ hai, các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động; quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà; tổ chức học tập, quán triệt Luật báo chí cho các nhà báo, hội viên; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức của người làm báo.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng được một nền báo chí trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, cần quán triệt quan điểm phát triển báo chí theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Các cơ quan báo chí cần thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát sự chỉ đạo, định hướng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh để xây dựng nội dung thông tin tuyên truyền sát hợp; động viên, phát huy được nội lực, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí có giá trị.

Các cơ quan báo chí tăng cường sự đoàn kết, vững mạnh, trở thành nơi tập hợp, hỗ trợ nhau trong công tác chuyên môn. Tăng cường tập hợp hội viên, tạo cho báo chí Quảng Bình có một diện mạo mới, có bản sắc riêng và có vị thế xứng đáng trong báo chí ở khu vực miền Trung và cả nước.

Thứ tư, chú trọng phát triển đi đôi với tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí đối với đời sống xã hội theo hướng bảo đảm cả về số lượng, chất lượng nội dung, công nghệ, sự hợp lý về loại hình báo chí, trong đó, có sự cân đối, hài hòa giữa báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử nhằm đáp ứng tốt nhất, đạt hiệu suất cao nhất, đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới.
Báo chí cần tăng cường phát hiện, nhân rộng gương người tốt việc tốt; phải làm cho công chúng noi theo được cái tốt, cái thiện và đấu tranh không khoan nhượng với cái ác, cái xấu.

Báo chí phải là nơi tập hợp quần chúng, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, tạo đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thông tin phải phong phú, đa dạng, hấp dẫn, mang tính thời sự, tính chiến đấu, tính phát hiện, tính sáng tạo.

Đội ngũ những người làm báo địa phương và phóng viên báo Trung ương trên địa bàn tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò, trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ công dân; tăng cường trau dồi phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực công tác để xây dựng được những tác phẩm có giá trị, đưa ra được những phân tích, bình luận, nhận định sắc sảo, góp phần định hướng dư luận xã hội trước những sự kiện, vấn đề nhạy cảm, có tác động nhiều chiều hiện nay.

Cần năng động, sáng tạo, mạnh dạn hơn nữa, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong tuyên truyền, giải thích, phân tích với nhân dân về những chủ trương lớn của tỉnh sắp triển khai thực hiện, nhất là các chương trình, dự án trọng điểm mang tính động lực, đột phá để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đặc biệt là, trong thời gian sắp tới, sau khi có sự chỉ đạo của Trung ương, báo chí cần nghiên cứu có phương pháp tuyên truyền phù hợp để tuyên truyền, giải thích cho nhân dân và định hướng dư luận xã hội về sự cố môi trường biển bảo đảm đúng định hướng, đúng sự chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm sự ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thưa các đồng chí,

Báo chí cách mạng của chúng ta có bề dày truyền thống rất đáng tự hào, ngày nay đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tin tưởng rằng, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu có nhiều đóng góp quan trọng hơn, to lớn hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng đổi mới và phát triển.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới đội ngũ những người làm báo, các đồng chí quản lý báo chí cùng toàn thể các đồng chí luôn mạnh khoẻ, giàu sức sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà giao phó. Chúc sự nghiệp báo chí tỉnh ta ngày càng phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn.

-------------------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút từ trong bài phát biểu.