.

Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ Ba, 16/06/2015, 10:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Minh Hóa là một trong những huyện nghèo nhất của cả nước. Toàn huyện có 16 xã, thị trấn, 135 thôn, bản, tiểu khu với 12,093 hộ, trên 52.000 nhân khẩu. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân Minh Hóa tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực. Góp phần vào sự thành công đó có vai trò hết sức to lớn của Mặt trận trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

>> Đồng sức, đồng lòng xây dựng quê hương Minh Hóa thêm giàu đẹp

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục hướng mạnh về cơ sở để giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn. Đồng thời, chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền, phát huy các hoạt động tự quản của nhân dân thông qua Ban công tác Mặt trận; phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng dân cư thông qua các phong trào thi đua yêu nước.

Nhờ đó, các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng được củng cố, phát triển. Nổi bật là Hội Nông dân huyện đã vận động, tập hợp được 7.992 hội viên, chiếm tỷ lệ 74,8% hộ nông nghiệp. Các cấp Hội Nông dân tích cực triển khai thực hiện chủ trương nông dân - nông nghiệp - nông thôn và chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục vận động hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất, hiệu quả trên đơn vị diện tích.

Với sự hỗ trợ kinh phí của Công ty Cảng dịch vụ dầu khí, Bộ chỉ huy BĐBP đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN xây dựng nhà đại đoàn kết cho 22 hộ đồng bào dân tộc ở bản Dộ, xã Trọng Hóa.
Với sự hỗ trợ kinh phí của Công ty Cảng dịch vụ dầu khí, Bộ chỉ huy BĐBP đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN xây dựng nhà đại đoàn kết cho 22 hộ đồng bào dân tộc ở bản Dộ, xã Trọng Hóa.

Hội Cựu chiến binh luôn giữ gìn và phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vận động tập hợp được 2.876 hội viên, đạt tỷ lệ 98,9%; cán bộ, hội viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; xây dựng được 314 mô hình tiêu biểu giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; phối hợp với các ban ngành tuyên truyền thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở, tham gia góp ý cho các cấp ủy Đảng trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng dân cư ngày càng tốt đẹp hơn.

Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng được 24 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc với 2.347 đoàn viên. Hội Liên hiệp phụ nữ có 16 tổ chức Hội với 7.870 hội viên. Đoàn thanh niên có 35 tổ chức Đoàn cơ sở, tập hợp được 7.547 đoàn viên, thanh niên.

Trong 5 năm có 190 đoàn viên ưu tú được học đối tượng Đảng và đã được kết nạp 164 đoàn viên vào Đảng, nâng tổng số đảng viên đang sinh hoạt Đoàn lên 567 đồng chí. Hội cựu Thanh niên xung phong có 597 hội viên. Hội người mù, Hội người cao tuổi, Hội đông y, Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc Da cam- Điôxin, Hội di sản Việt Nam huyện... đã thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục củng cố tổ chức, tập hợp lực lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá và các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Nhiều phong trào hành động cách mạng và các hoạt động xã hội của nhân dân được phát huy, nội dung và hình thức phong phú đã đem lại hiệu quả thiết thực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác quốc phòng-an ninh vùng biên giới được đẩy mạnh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc đã được đầu tư xây dựng mạnh. Nhiều tuyến đường giao thông kiên cố đã về tận bản làng, trường học được xây dựng kiên cố, trạm xá cơ bản có đủ trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh cho đồng bào, thông tin liên lạc được thông suốt.

Đến nay, toàn huyện đã làm được 422 nhà ở cho đồng bào dân tộc theo chương trình 135, 134, 167 và từ nguồn quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ và chương trình 30a. Từ sự quan tâm đó nên đồng bào các dân tộc thiểu số luôn có tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức cảnh giác bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa bỏ dần các hủ tục, tập quán lạc hậu...

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền được củng cố; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được tăng cường và phát huy. Những thành tựu to lớn và rất quan trọng đạt được trong những năm qua là kết quả của tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo của các giai tầng xã hội và của mọi tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. Kết quả trên sẽ là động lực để toàn Đảng, toàn dân huyện Minh Hóa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX sắp tới.

Đinh Ngọc Báu, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy,
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Hóa