Xây dựng nông thôn mới chính là “ý Đảng, lòng dân”

Cập nhật lúc 23:23, Thứ Tư, 04/04/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 4-4, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Quảng Ninh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo huyện Quảng Ninh, các xã Hải Ninh, Vĩnh Ninh, Lương Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh báo cáo kết quả tiến độ triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua và lộ trình thực hiện chương trình.

Sau khi nghe ý kiến góp ý bổ sung của các ban, ngành hữu quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Mặc dù xuất phát điểm của nền kinh tế-xã hội huyện Quảng Ninh còn thấp, nhưng trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền huyện đã có nhiều cố gắng trong việc huy động mọi nguồn lực cho công tác quan trọng này; một số xã đã biết phối kết hợp được với nhiều tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh...cùng chung sức thực hiện; có xã dù không được chọn làm điểm vẫn năng động sáng tạo triển khai sớm như Vạn Ninh...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra các hạn chế, yếu kém của một số xã trong huyện Quảng Ninh như tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa có sự đồng sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền; cá biệt có xã còn lúng túng khi triển khai xây dựng quy hoạch, đề án.

Để thực hiện hiệu quả hơn chương trình  xây dựng nông thôn mới tại huyện Quảng Ninh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý huyện cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xác định rõ xây dựng nông thôn mới chính là “ý Đảng, lòng dân” là đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới cũng thể hiện rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đây cũng là sự kiểm chứng năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Vì thế huyện phải đưa nội dung xây dựng nông thôn mới vào công việc chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Trước mắt, huyện Quảng Ninh cần củng cố, kiểm tra, rà soát lại ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ xã tới thôn, đồng thời sơ kết nhân rộng điển hình, đề cao việc huy động sức dân, cần khen thưởng xứng đáng cho đơn vị xã triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới.

                                                                                      Phan Hòa  

,
.
.
.