.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Ninh giải ngân kịp thời mức vay mới cho HSSV tựu trường

Thứ Sáu, 01/12/2017, 15:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Quyết định 751/QĐ-TTg ngày 30-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức cho vay chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn lên mức vay mới 1.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên kể từ ngày 15-6-2017, ngay đầu tháng 7-2017, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Quảng Ninh đã tiếp tục tuyên truyền và giải ngân hiệu quả chương trình này.

Có hàng trăm hộ gia đình nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã nhanh chóng cập nhật được những chính sách ưu đãi mới theo quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ cho con em mình tiếp tục đến trường thông qua phương tiên truyền thông,chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và Ban quản lý các tổ TK&VV.

Trong 3 tháng có 185 hộ được vay vốn HSSV với mức ưu đãi mới để tựu trường
Trong 3 tháng có 185 hộ được vay vốn HSSV với mức ưu đãi mới để tựu trường

Trong 3 tháng đầu năm học (tháng 9, 10 và tháng 11-2017), Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Ninh đã giải ngân 2.240 triệu đồng cho 184 khách hàng vay vốn, đưa dư nợ đến chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn lên 32.311 triệu đồng, góp phần hoàn thành sớm chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm.

Trong thời gian tới, NHCSXH huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền và thực hiện giải ngân theo mức mới cho các gia đình có con em là HSSV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhằm hạn chế tình trạng HSSV không được đến trường và không được học nghề.

 Hiền Phương