.

Công đoàn NHCSXH Chi nhánh Quảng Bình: Nhiều sáng kiến được áp dụng có hiệu quả

Thứ Hai, 30/10/2017, 10:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 29-10, Công đoàn Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

Toàn cảnh đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2017-2022

Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Quảng Bình hiện có 8 công đoàn bộ phận (PGD huyện và hội sở tỉnh) với 19 tổ công đoàn trực thuộc các công đoàn bộ phận, với 147 đoàn viên công đoàn/147 CBCNVC-LĐ.

Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ đoàn viên Công đoàn Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực trong công tác chuyên môn, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đến 30-09-2017, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của NHCSXH tỉnh Quảng Bình là 2.731 tỷ đồng, tăng so với đầu nhiệm kỳ (năm 2013) tăng 587 tỷ đồng (+ 27,4%), bình quân hàng năm tăng gần 6%, với 19 chương trình tín dụng.

Hàng năm, Công đoàn ngành phối hợp bộ phận chuyên môn phát động phong trào thi đua đến toàn thể đoàn viên, với tinh thần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả công tác. Trong nhiệm kỳ qua, toàn NHCSXH tỉnh có 53 sáng kiến của 95 tác giả tham gia, trong đó có 38 sáng kiến được công nhận và khen thưởng, bình quân hàng năm có 7 đến 8 sáng kiến, kinh nghiệm. Các sáng kiến được áp dụng có hiệu quả tại chi nhánh và trong toàn ngành.

Có 21 đoàn viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ qua vào tổ chức công đoàn, đưa tổng số đoàn viên công đoàn lên 147 đoàn viên, chiếm 100% cán bộ công nhân viên lao động toàn đơn vị.

Cán bộ CNVC - LĐ đơn vị cũng đã đóng góp để xây dựng Quỹ an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng và đóng góp ủng hộ các chương trình xã hội từ thiện khác với tổng số tiền 535,8 triệu đồng.

Tại đại hội, Công đoàn ngành NHCSXH chi nhánh Quảng Bình đã bầu và ra mắt Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2017-2022; Công đoàn ngành ngân hàng Việt Nam trao cờ thi đua cho tập thể cán bộ công đoàn NHCSXH chi nhánh Quảng Bình vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2016 và bằng khen cho hai cá nhân đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Hiền Phương