.

Lộc xuân

Thứ Năm, 02/02/2017, 09:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Xuân vừa về trước ngõ
Sương khói quấn quanh thềm
Nghe thì thầm tiếng gió
Mùa dậy thì đang lên.

Hương trầm vừa phảng phất
Sắc màu còn bâng khuâng
Đoàn viên còn rạo rực
Đâu nỡ rời bước chân.

Này đây đào thắm nụ
Ngày đây lộc vẹn nguyên
Men đất trời vừa ủ
Đủ chín hồng môi em.

Thôi thì đừng phân vân
Đứng đợi chờ chi nữa
Vó ngựa gõ ngoài sân
Xe kiệu vàng đôi lứa.

Xuân đang mùa hẹn ước
Xuân nảy mầm chia phôi
Cho mắt ai sóng sánh
Không nói hết bằng lời.

Trương Ngọc Ánh