.

Chủ động bám sát tình hình để xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn

Thứ Sáu, 16/09/2016, 14:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị giao ban xây dựng Đảng quý III-2016 tổ chức vào ngày 16-9. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Quý III-2016, trước những khó khăn, thách thức, đặc biệt là hậu quả của sự cố môi trường biển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm phát triển sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định đời sống của nhân dân, ngư dân; tích cực chỉ đạo các ngành chức năng tạo thuận lợi để triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh; ban hành 3 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong quý III, công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được tăng cường. Cấp ủy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đã có 74 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị được mở với sự tham gia của 5.683 học viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cuả tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên. Công tác xây dựng đội ngũ đảng viên được chú trọng với 632 đảng viên mới được kết nạp. Các mặt công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận…của cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực. Về công tác văn phòng cấp ủy, văn phòng cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác phối hợp tham mưu cho cấp ủy xử lý 633 đơn thư theo đúng thẩm quyền, quy trình và quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh các ưu điểm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số cấp ủy, chính quyền ở một số khâu chưa thật quyết liệt. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đề ra còn đạt thấp; an ninh trật tự xã hội vùng nông thôn còn diễn biến phức tạp; một số cấp ủy chưa làm tốt công tác tư tưởng và định hướng dư luận trong thực hiện một số chương trình, dự án...

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận nhằm làm rõ hơn những ưu điểm, tồn tại, đồng thời đề xuất các giải pháp để khắc phục, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng quý IV-2016 và thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, trên cơ sở những khó khăn, tồn tại và ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Dự kiến tình hình quý IV-2016 còn nhiều khó khăn, phức tạp, do đó, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục chủ động bám sát tình hình, coi trọng thực tiễn để xử lý những vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Tập trung rà soát lại các chương trình trọng tâm, các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm để phấn đấu tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, thu hồi đối với các dự án chậm triển khai. Đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp, nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên ở cơ sở. Nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là vùng đồng bào công giáo.

Bên cạnh đó cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận trong tình hình mới. Tập trung ổn định tình hình nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong năm 2016.

Ngọc Mai