.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Bảy, 29/08/2015, 16:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, trên tinh thần phát huy dân chủ, tập trung, trách nhiệm, trí tuệ, ngày 29-8, Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

>> Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX nhiệm kỳ 2015- 2020 ra mắt nhận nhiệm vụ.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong quá trình diễn ra Đại hội, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo Báo cáo Chính trị nhằm thống nhất cao những nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng phát triển thành phố trong 5 năm kế tiếp.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020 với nội dung “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của tỉnh, phấn đấu trở thành thành phố du lịch”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trên tinh thần ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về công tác nhân sự, công tác bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 43 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ mới. Đồng chí Trần Công Thuật tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy; các đồng chí Trần Đình Dinh, Hoàng Văn Tâm, Hà Quốc Phong được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XX cũng đã bầu 7 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy, đồng chí Phan Thanh Tâm được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy.

Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI gồm 34 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

T.Long