.

Khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn

Thứ Hai, 25/08/2014, 08:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản khuyến khích phát triển vật liệu xây không nung để từng bước thay thế gạch nung theo Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28-11-2012 của Bộ Xây dựng (Thông tư 09).

Đến nay, sau một thời gian kêu gọi, khuyến khích đầu tư, trên địa bàn tỉnh đã có một số đơn vị sản xuất vật liệu xây không nung (Nhà máy gạch không nung của Công ty CP SXVL và XD COSEVCO I tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch; Xí nghiệp gạch Block 6.10 tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh; Công ty TNHH và TM Tân Bình Lợi tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch...) cung cấp sản phẩm ra thị trường và đã công bố giá trong bộ đơn giá vật liệu xây dựng hàng tháng của tỉnh.

Ngày 13-8-2014, UBND tỉnh đã có Công văn số 992/UBND-XDCB gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố  đề nghị các chủ đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cũng như các nguồn vốn khác khi đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn chỉ đạo các đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự án tăng cường việc tham khảo, lựa chọn sản phẩm gạch không nung phù hợp, đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành và phù hợp với tình hình cung cấp, vận chuyển tại từng địa phương để đưa vào sử dụng, bảo đảm thực hiện đúng lộ trình áp dụng Thông tư 09 trên địa bàn tỉnh.

T.S