.

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Quảng Bình

Thứ Sáu, 10/06/2016, 10:46 [GMT+7]

(QBĐT) - L.T.S: Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa ban hành Nghị quyết số 617/NQ-HĐBCQG công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Theo đó, danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở 2 đơn vị bầu cử tại tỉnh Quảng Bình như sau (xếp theo thứ tự a,b,c):