.

Đảng bộ Quảng Trạch: Hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở

Thứ Hai, 08/06/2015, 07:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, Huyện ủy Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc chủ động triển khai công tác chuẩn và tiến hành đại hội theo kế hoạch, bảo đảm đúng nguyên tắc, thời gian nhằm hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo đó, tính đến ngày 6-6, toàn bộ 47 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Quảng Trạch đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đúng kế hoạch đề ra. Nhìn chung, các đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ trong thảo luận các văn kiện và xây dựng nghị quyết đại hội.

Việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 8-2015.

X.Phú