Quyền lực của Tổng thống Cộng hòa Pháp mạnh đến thế nào?

Cập nhật lúc 11:51, Chủ Nhật, 09/04/2017 (GMT+7)

Cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trong hai vòng vào ngày 23-4 và 7-5. Vậy quyền lực của Tổng thống Pháp như thế nào?

Theo Hiến pháp của Cộng hòa Pháp năm 1958, bầu cử Tổng thống Cộng hòa Pháp theo phương thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp.

Tổng thống Pháp là người đứng đầu Nhà nước Pháp và là trụ cột cho các thể chế. Đó là người đảm bảo để các thể chế vận hành tốt.

Là người đứng đầu quân đội, chịu trách nhiệm cho độc lập dân tộc, Tổng thống có một số đặc quyền trong thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng. Tổng thống có thể đưa ra trưng cầu ý dân một số dự thảo luật và giải tán Quốc hội.

Trên thực tế, Tổng thống có một vai trò hàng đầu trong việc xác định các phương hướng của chính sách đối ngoại. Tổng thống bổ nhiệm Thủ tướng, cũng như các thành viên của chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng, và chủ trì Hội đồng Bộ trưởng...

Theo Vietnam+

,
.
.
.