Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII:

Các sở, ngành, địa phương trả lời ý kiến nghị của cử tri

  • 14:11 | Thứ Tư, 29/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, các sở, ngành, địa phương đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh. Báo Quảng Bình lược ghi một số nội dung cử tri quan tâm.
 
Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) trả lời:
 
* Về ý kiến của cử tri Cao Viết Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Minh Hóa (Minh Hóa): “Đình Kim Bảng, thôn Kim Bảng, xã Minh Hóa là di tích lịch sử cách mạng được xếp hạng cấp tỉnh, tuy nhiên, hiện nay, đình Kim Bảng đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo để người dân có nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng”.
 
Đình Kim Bảng được xây dựng vào năm 1925, là nơi thờ cúng Thành Hoàng làng và các bậc có công lao với làng xã. Đặc biệt, nơi đây ghi dấu sự kiện ngày 19-5-1949, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II. Di tích lịch sử đình Kim Bảng và hang lèn Cây Quýt đã được xếp hạng cấp tỉnh tại Quyết định số 1088/QĐ-UB, ngày 9-7-1999 của UBND tỉnh Quảng Bình.
 
Những năm qua, công tác bảo vệ và phát huy giá trị của di tích đã được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và ngành văn hóa các cấp quan tâm triển khai thực hiện. Trước năm 2006, Sở VH-TT đã tham mưu cho UBND tỉnh bố trí 680 triệu đồng để phục dựng lại đình Kim Bảng, xây dựng cổng, hàng rào; năm 2014, đã hỗ trợ địa phương 50 triệu đồng và năm 2016, hỗ trợ 700 triệu đồng để trùng tu, tôn tạo di tích.
 Đình Kim Bảng cần được quản lý, bảo vệ tốt hơn nữa, nhằm phát huy giá trị của di tích lịch sử.
Đình Kim Bảng cần được quản lý, bảo vệ tốt hơn nữa, nhằm phát huy giá trị của di tích lịch sử.
Di tích lịch sử đình Kim Bảng và hang lèn Cây Quýt đã được UBND tỉnh phân cấp quản lý cho UBND xã Minh Hóa. Hiện nay, do UBND xã Minh Hóa chưa quan tâm thường xuyên nên trong khuôn viên của di tích cây cỏ hoang còn nhiều và một số mảng tường bị rêu mốc ảnh hưởng của các đợt lũ lụt hàng năm. Vì vậy, Sở VH-TT kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Minh Hóa yêu cầu UBND xã Minh Hóa triển khai công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích tốt hơn nữa.
 
Sở VH-TT sẽ kiểm tra, đánh giá hiện trạng của di tích, nếu di tích xuống cấp nghiêm trọng như phản ánh của cử tri, sẽ trình UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn tu bổ cấp thiết trong thời gian tới.
 
* Về ý kiến của cử tri TP. Đồng Hới: “Đề nghị tỉnh điều chỉnh lại tên tuyến đường Nguyễn An Ninh, TDP 11 phường Đồng Phú. Đường Nguyễn An Ninh bắt đầu số 1 từ ngõ 282 Lý Thường Kiệt và chạy vòng quanh theo hình cung đến ngõ 230 Lý Thường Kiệt. Trong khi đó, từ ngõ 282 Lý Thường Kiệt nếu kéo đường Nguyễn An Ninh theo đường thẳng theo khu 533 thì sẽ hợp lý, thuận tiện hơn”.
Tuyến đường Nguyễn An Ninh cần được xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế hiện tại của khu dân cư.
Tuyến đường Nguyễn An Ninh cần được xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế hiện tại của khu dân cư.
Tuyến đường Nguyễn An Ninh được đặt tên theo Nghị quyết số 99/2008/NQ-HĐND, ngày 10-12-2008 của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường, phố TP. Đồng Hới. Theo nghị quyết, tuyến đường Nguyễn An Ninh có chiều dài 300m, chiều rộng 10,5m; có điểm khởi đầu từ nhà bà Hồng (đường Lý Thường Kiệt), đến nhà ông Thuận (tiểu khu 10).
 
Ngày 26-11-2021, Sở VH-TT; Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh; UBND TP. Đồng Hới; UBND phường Đồng Phú đã tổ chức kiểm tra thực địa và cho thấy phản ánh của cử tri là đúng thực tế, do khu 533 mới được đầu tư xây dựng, cơ sở hạ tầng giao thông đô thị có nhiều thay đổi so với thời điểm năm 2008, tuyến đường Nguyễn An Ninh, từ số nhà 282 đường Lý Thường Kiệt vào và rẽ về phía Nam như hiện nay là chưa phù hợp, cần được xem xét để điều chỉnh.
 
Sở Nội vụ trả lời:
 
* Cử tri Mai Văn Sớm, đại diện tập thể Khuyến nông và Thú y, huyện Quảng Trạch đề nghị: “Ngày 11-5-1998, UBND tỉnh có Quyết định số 23/1998/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Khuyến nông cấp huyện và quyết định thành lập mạng lưới khuyến nông, thú y cấp xã. Trạm Khuyến nông huyện ký hợp đồng lao động đối với cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở để chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân.
 
Theo đó, UBND xã quản lý con người, Trạm Khuyến nông quản lý chuyên môn, kỹ thuật. Tháng 1-2020, Trạm Khuyến nông thông báo tạm dừng hoạt động khuyến nông, thú y và từ đó đến nay chưa có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với các đối tượng này. Đội ngũ khuyến nông, thú y cơ sở đã công tác trên 22 năm nhưng đến nay chưa được giải quyết chế độ. Vấn đề này cử tri kiến nghị và đã được UBND huyện Quảng Trạch trả lời tại Công văn số 813/UBND-NV, ngày 15-9-2020, trong đó đề nghị Sở Nội vụ xem xét, giải quyết, tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản trả lời. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động”.
 
Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24-4-2019 của Chính phủ; Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 61/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 62/2019/NQ-HĐND. Theo các quy định nêu trên, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm so với số lượng quy định hiện hành.
 
Đối với các chức danh phụ trách khuyến nông, thú y ở cấp xã được bố trí theo quy định tại Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND, ngày 7-12-2007 của HĐND tỉnh về việc thông qua mức phụ cấp cho cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông, cán bộ bảo vệ dân phố và điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách, giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xã, phường, thị trấn (không quy định tại Nghị quyết số 149/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND).
 
Tuy nhiên, khi sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP các chức danh không tiếp tục bố trí thì UBND huyện căn cứ các quy định có liên quan và Nghị quyết số 62/2019/NQ-HĐND, ngày 12-12-2019 của HĐND tỉnh để giải quyết chế độ đối với các trường hợp thôi việc. Nội dung này, Sở Nội vụ đã có ý kiến tại Công văn số 823/SNV-CBCCVC, ngày 30-6-2020 về việc chuyển đơn đề nghị giải quyết chế độ nghỉ việc do tinh giản biên chế cho chức danh thú y, khuyến nông cấp xã gửi UBND huyện Quảng Trạch.
 
UBND huyện Bố Trạch trả lời:
 
* Cử tri xã Hưng Trạch có ý kiến: "Hiện nay cổng đóng mở đê Lục Cục ở thôn Bồng Lai, xã Hưng Trạch đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị tỉnh kiểm tra, xem xét hỗ trợ kinh phí để tu sửa".
 
Sau khi có ý kiến của cử tri xã Hưng Trạch, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với UBND xã Hưng Trạch kiểm tra thực địa đê Lục Cục, ở thôn Bồng Lai, qua kiểm tra thực tế và nhận thấy: Đê Lục Cục ở thôn Bồng Lai, xã Hưng Trạch được xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 1985, phục vụ tưới cho 26,55ha lúa vụ đông-xuân và 14ha lúa vụ hè-thu thôn Bồng Lai.
 
Tuy nhiên, do đã xây dựng từ lâu và chịu ảnh hưởng của bão, lũ nên miệng cống bị vùi lấp, thân cống, van đóng mở bị hư hỏng nặng không giữ được nước. Mặc dù, UBND huyện và UBND xã Hưng Trạch đã khắc phục sửa chữa tạm thời để bảo đảm tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhưng không đủ nước tưới và bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa, lũ.
 
Vì vậy, nguyện vọng của cử tri thôn Bồng Lai, xã Hưng Trạch muốn nâng cấp sửa chữa cống đê Lục Cục để phục vụ sản xuất nông nghiệp là chính đáng. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, chưa cân đối được, trước mắt UBND huyện chỉ đạo UBND xã Hưng Trạch trích ngân sách xã và nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2021-2022 để khắc phục, sửa chữa phục vụ sản xuất vụ đông-xuân 2021-2022 cho nhân dân trong vùng.
 
Thời gian tới, kính đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí, để khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo sản xuất lâu dài cho nhân dân.
 
Nội Hà (tổng hợp)

tin liên quan

Tặng quà cho phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

(QBĐT) - Ngày 28-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã đến thăm và trao quà cho hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 của huyện Minh Hóa.

Thêm nhiều người được cấp thẻ BHYT miễn phí từ năm 2022

Sự thay đổi về tiêu chí xác định hộ nghèo từ năm 2022 dự báo sẽ tăng thêm nhiều hộ nghèo. Đây sẽ là nhóm đối tượng được hưởng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, trong đó có chính sách về bảo hiểm y tế (BHYT).

Tiếp nhận 5kg thuốc nổ và nhiều loại hung khí, vũ khí nguy hiểm do người dân giao nộp

(QBĐT) - Vào khoảng 15h30' ngày 28-12-2021, tại KM 652+600 tuyến QL1A đoạn thuộc địa phận xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tổ TTKS đảm bảo TTAGT phía Bắc thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh đã tiến hành tiếp nhận từ anh Nguyễn Thế Thắng, trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch 5 kg thuốc nổ, 6 quả mìn tự chế, 9 kíp nổ, 2 mã tấu và mác, 1 gậy điện, 1 bình xịt và 2 côn nhị khúc.