Bố Trạch: Triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

  • 17:01 | Thứ Tư, 28/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 28-7, UBND huyện Bố Trạch họp bàn thống nhất các nội dung về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ.
 Các đối tượng được hỗ trợ, gồm: LĐ tạm hoãn HĐLĐ nghỉ việc không hưởng lương; LĐ tự do, như: phục vụ du lịch…
Các đối tượng được hỗ trợ, gồm: LĐ tạm hoãn HĐLĐ nghỉ việc không hưởng lương; LĐ tự do, trong đó có đối tượng phục vụ du lịch…
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh,  UBND huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tiến hành thống kê người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ trên địa bàn huyện.
 
Các đối tượng được hỗ trợ, bao gồm: lao động (LĐ) tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ) nghỉ việc không hưởng lương; LĐ ngừng việc; người LĐ mang thai, nuôi con nhỏ bị hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương, chấm dứt HĐLĐ; người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0), cách ly y tế (F1); hộ kinh doanh; LĐ tự do (như: nhà hàng, khách sạn; bán vé xổ số, phục vụ du lịch, vận tải và một số đối tượng đặc thù khác…).
 
Theo đó, toàn huyện dự kiến có 1.766 đơn vị, doanh nghiệp và 8.572 người thuộc đối tượng hỗ trợ trong đợt này với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng.
 
UBND huyện Bố Trạch cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và người sử dụng lao động trong huyện tập trung tuyên truyền sâu rộng cho người lao động trong cơ quan, đơn vị mình và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chính sách này; đồng thời nắm vững nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện chế độ đồng bộ, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ, bảo quyền lợi cho người sử dụng lao động và người lao động theo quy định.
 
 Hương Trà