.

Bàn giao đài truyền thanh cơ sở tại huyện Minh Hóa

Thứ Năm, 09/11/2017, 09:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 7-11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND Minh Hóa tổ chức lễ khánh thành, bàn giao hệ thống đài truyền thanh cơ sở cho UBND xã Hóa Sơn.

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông ký kết, bàn giao công trình Đài truyền thanh cho UBND xã Hóa Sơn
Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông ký kết, bàn giao công trình đài truyền thanh cho UBND xã Hóa Sơn

Đây là hệ thống đài truyền thanh cơ sở thuộc công trình tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 với tổng kinh phí đầu tư 292 triệu đồng. Hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn đang phát huy tốt tác dụng trong việc cung cấp thông tin cho nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, nhất là đối với các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Tại lễ bàn giao, lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông cũng đã phổ biến quy chế hoạt động của đài truyền thanh để UBND xã Hóa Sơn sử dụng, quản lý, vận hành tốt, bảo đảm kịp thời thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân trên địa bàn, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chung tay xây dựng nông thôn mới.

X.V - CT