.

Hỗ trợ người dân tiêu thụ gỗ rừng trồng bị gãy đổ do bão số 10 gây ra

Thứ Năm, 05/10/2017, 08:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Để kịp thời hỗ trợ người dân trong việc tiêu thụ gỗ rừng trồng bị gãy đổ, hạn chế thiệt hại do bão số 10 gây ra, mới đây UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1802/UBND-KTN về việc thu mua gỗ từ rừng trồng gãy đổ sau bão số 10 năm 2017.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã động viên các doanh nghiệp chế biến dăm gỗ, huy động các nguồn lực thu mua nguyên liệu gỗ bị gãy đổ do bão số 10 cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn với giá cả hợp lý, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp thu mua, chế biến gỗ và người dân; không lợi dụng tình hình ép giá, hoặc không thu mua sản phẩm cho người dân.

Các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp và người dân có gỗ rừng trồng gãy đổ thực hiện các biện pháp tận thu để vừa bảo đảm không để lâu ngày làm giảm chất lượng gỗ, vừa tránh khai thác tận thu dồn dập, không có nơi tiêu thụ hoặc giảm giá gây thiệt hại cho người dân.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Hội Doanh nghiệp tỉnh liên hệ các nhà máy thu mua, chế biến gỗ ngoài tỉnh tham gia thu mua gỗ bị gãy đổ do bão cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

A.T