.

Ký kết chương trình phối hợp về công tác gia đình năm 2017

Thứ Bảy, 29/04/2017, 11:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 28-4, Sở Văn hóa - Thể thao và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp về công tác gia đình năm 2017.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết chương trình phối hợp về công tác gia đình năm 2017
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết chương trình phối hợp về công tác gia đình năm 2017

Chương trình phối hợp nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, giảm số vụ vi phạm và tính chất nghiêm trọng của bạo lực gia đình trong toàn tỉnh.

Nội dung của chương trình phối hợp tập trung vào các hoạt động: truyền thông vận động về giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; hỗ trợ địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc cho phụ nữ; kiểm tra, đánh giá về nhận thức và thực trạng giáo dục đạo đức, lối sống gia đình hiện nay nhằm đưa ra các khuyến nghị, can thiệp về công tác giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trong những năm tới.

D.H