.

Năm 2017, các địa phương phấn đấu giảm từ 5.374 đến 6.013 hộ nghèo

Thứ Năm, 16/03/2017, 14:45 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa giao chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 cho các huyện, thị xã, thành phố.

Mô hình nuôi bồ câu lai, góp phần giảm nghèo ở xã Hồng Hóa (huyện Minh Hóa).
Mô hình nuôi bồ câu lai, góp phần giảm nghèo ở xã Hồng Hóa (huyện Minh Hóa).

Cụ thể, huyện Minh Hóa giảm từ 6,5-7,2% (tương ứng từ 840-930 hộ); Tuyên Hóa 4,5-5,0% (1.070-1.190 hộ); Quảng Trạch 2,2-2,5% (660-750 hộ); Bố Trạch 2,0-2,2% (950-1050 hộ); Quảng Ninh 2,2-2,5% (575- 655 hộ); Lệ Thủy 2,0-2,2% (807-890 hộ); thị xã Ba Đồn 1,5-1,8% (413-500 hộ) và TP. Đồng Hới 0,1-0,15% (32- 48 hộ).

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo được giao như trên.

M.Văn